Oferta pracy

Klauzula Informacyjna
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, 41-218, ul. G. Zapolskiej 3,
2)       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
sp. możliwy jest pod nr tel. 327207700 w. 132 i adresem email: [email protected]
3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4)       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji;
5)       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
6)       Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7)       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8)       Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.O firmie

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Gabrieli Zapolskiej 3

Sosnowiec

Centrum Pediatrii im. Jan Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Specjalista ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Sosnowiec

Miejsce świadczenia usług:

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o., ul. Gabrieli Zapolskiej 3.

Opis stanowiska:

 • współtworzenie planów zamówień publicznych i terminowa ich realizacja,
 • współtworzenie i stosowanie się do regulaminów, procedur i zarządzeń dot. Zamówień publicznych,
 • przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby komórek organizacyjnych szpitala, określanie odpowiednich trybów postępowań, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi instrukcjami i regulaminami,
 • przygotowywanie (w tym pozyskiwanie niezbędnych danych do przygotowania postępowania), prowadzenie, nadzór nad realizacją, weryfikacja i archiwizacja kompletnej dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • obsługa administracyjno- biurowa pracy komisji przetargowych w postępowaniach
  o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie rejestrów dot. zamówień publicznych,
 • prowadzenie sprawozdawczości związanej z zamówieniami publicznymi,
 • przygotowywanie dokumentacji oraz opracowywanie projektów ew. wyjaśnień na potrzeby postępowań kontrolnych z zakresu realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadzanych przez zewnętrzne i wewnętrzne organy kontroli, dotyczące realizowanych postępowań,
 • stałe podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zamówień publicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • samodzielność organizacji pracy,
 • priorytetyzacja zadań,
 • terminowość i rzetelność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • współdziałanie w grupie,
 • konsekwencja w działaniu i zorientowanie na cel,
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • szkolenia,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • przyjazną i miłą atmosferę pracy.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Wymagane dokumenty należy przesyłać klikając przycisk aplikowania.
 
Dodatkowe informację można uzyskać pod nr tel. 32 720 77 40.
Centrum Pediatrii im. Jan Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce świadczenia usług:

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o., ul. Gabrieli Zapolskiej 3.

Opis stanowiska:

 • współtworzenie planów zamówień publicznych i terminowa ich realizacja,
 • współtworzenie i stosowanie się do regulaminów, procedur i zarządzeń dot. Zamówień publicznych,
 • przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby komórek organizacyjnych szpitala, określanie odpowiednich trybów postępowań, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi instrukcjami i regulaminami,
 • przygotowywanie (w tym pozyskiwanie niezbędnych danych do przygotowania postępowania), prowadzenie, nadzór nad realizacją, weryfikacja i archiwizacja kompletnej dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • obsługa administracyjno- biurowa pracy komisji przetargowych w postępowaniach
  o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie rejestrów dot. zamówień publicznych,
 • prowadzenie sprawozdawczości związanej z zamówieniami publicznymi,
 • przygotowywanie dokumentacji oraz opracowywanie projektów ew. wyjaśnień na potrzeby postępowań kontrolnych z zakresu realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadzanych przez zewnętrzne i wewnętrzne organy kontroli, dotyczące realizowanych postępowań,
 • stałe podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zamówień publicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • samodzielność organizacji pracy,
 • priorytetyzacja zadań,
 • terminowość i rzetelność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • współdziałanie w grupie,
 • konsekwencja w działaniu i zorientowanie na cel,
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • szkolenia,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • przyjazną i miłą atmosferę pracy.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Wymagane dokumenty należy przesyłać klikając przycisk aplikowania.
 
Dodatkowe informację można uzyskać pod nr tel. 32 720 77 40.

Ogłoszenie archiwalne