Oferta pracy

Specjalista ds. zamówień publicznych

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1O firmie

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1

Unii Lubelskiej 1

Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 zatrudni pracownika na stanowisku

Specjalista ds. zamówień publicznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w zamówieniach publicznych;
 • doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym w sporządzaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • doświadczenie w pracach komisji przetargowych;
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych – aktualnej wiedzy z tego obszaru;
 • zaangażowanie i inicjatywa;
 • samodzielność i dokładność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • skuteczna komunikacja, w tym umiejętność argumentowania;
 • wysoka kultura osobista i etyka zawodowa;
 • dobra znajomość obsługi komputera. 

Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym sporządzanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • publikowanie ogłoszeń związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 • nadzór nad poprawnością interpretacji przepisów w zakresie zamówień publicznych;
 • udział w pracach komisji przetargowych;
 • zapewnienie prawnej i formalnej poprawności w zakresie stosowania procedur w ramach postępowań o zamówienia publiczne;
 • prowadzenie ewidencji postępowań;
 • sporządzanie sprawozdań przetargowych;
 • umiejętność obsługi zamówień elektronicznych.

Informacje można uzyskać u Kierownika Działu Zamówień Publicznych pod nr telefonu 091 425-30-08 lub Kierownika Działu Kadrowo –Płacowego nr telefonu 091 425-30-15.

Oferty należy składać do dnia 25.09.2020 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji\"

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy