Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Uniwersytet Jagielloński

 • Kraków

  Kraków, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło 4 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 3

Twój zakres obowiązków

Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

• wykonywanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

• przygotowywanie ogłoszeń publikowanych w BZP i Suplemencie do DZ. UE;

• przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań przetargowych (SWZ, zaproszeń do negocjacji w trybie z wolnej ręki) oraz protokołów z załącznikami;

• kontrola poprawności formalnej ofert oraz przygotowywanie wezwań, uzupełnień, wyników postępowania.

• opracowywanie projektów wzorów umów;

• dokonywanie pozostałych czynności związanych z prowadzeniem postępowań.

Nasze wymagania

Wymagane kwalifikacje:

• wykształcenie wyższe – preferowane prawnicze;

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – min. 3 lata – wiedza teoretyczna i praktyczna;

• znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych, jej aktów wykonawczych oraz ustaw pokrewnych, w tym ustawy o finansach publicznych i ustawy – Kodeks cywilny;

• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

• znajomość obsługi komputera oraz pakietów programu Office.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

• doświadczenie w obsłudze formalno-prawnej projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, znajomość dyrektyw unijnych regulujących dziedzinę zamówień publicznych oraz wytycznych Programów Operacyjnych;

• znajomość prawa budowlanego;

• znajomość zasad funkcjonowania Uczelni publicznej;

• znajomość systemów informatycznych związanych z obsługą procedur udzielania zamówień publicznych (platformy elektroniczne o charakterze publicznym bądź komercyjnym) oraz znajomość SAP;

• znajomość obsługi platformy zakupowej Open Nexus.

Wymagane cechy:

• umiejętność logicznego myślenia, samodzielnego interpretowania obowiązującego w zakresie zamówień publicznych ustawodawstwa krajowego i europejskiego oraz rozwiązywania jawiących się w toku procedury przetargowej problemów nieobjętych regulacjami prawnymi;

• umiejętność samodzielnego realizowania powierzanych zadań, w tym przygotowywania wszelkiej dokumentacji przetargowej, tj. m.in. specyfikacji warunków zamówienia, ogłoszeń o zamówieniu, zmianie i wyniku postępowania, publikowanych w oficjalnych publikatorach (BZP i DU UE), protokołów z przeprowadzonej procedury przetargowej, jak również wzorów umów na dostawy, usługi i roboty budowlane;

• umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnej organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań związanej z obowiązującymi na gruncie prawa zamówień publicznych terminami ustawowymi, a w konsekwencji umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem;

• umiejętność sporządzania opinii prawnych, przekazywania posiadanej wiedzy oraz przygotowywania prezentacji szkoleniowych w zakresie zamówień publicznych;

• wysoka kultura osobista;

• łatwość nawiązywania kontaktów i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych;

• odpowiedzialność.

Zainteresowani proszeni są o składanie CV (z podaniem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie ww. wymagań w terminie do dnia na adres: [email protected] (z kopią na adres: [email protected]).

Prosimy o zapoznanie się z formularzem „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych”.

Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska, jedynie wybranego kandydata.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: +48 12 663 39 16 lub 663 10 67.