Oferta pracy

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Centrum Projektów EuropejskichO firmie

Centrum Projektów Europejskich

Horizon Plaza

Warszawa

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatki/kandydata
na stanowisko:

specjalisty (lub starszego specjalisty, lub głównego specjalisty)
ds. zamówień publicznych
 

Nr ref. CPE-WA-1/2020

Liczba etatów: 1 etat

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Domaniewska 39 A

Termin zatrudnienia: wrzesień 2020 r. (najpierw na 3-miesięczny okres próbny, termin rozpoczęcia pracy do negocjacji)

 

I. Co będziesz robić na tym stanowisku ?

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 1. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówienia publicznego;
 2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w tym: przygotowywanie SIWZ, przygotowywanie odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców, przygotowywanie ewentualnych wezwań do uzupełnienia dokumentów złożonych wraz z ofertami przez wykonawców, przygotowywanie informacji o wyborze lub odrzuceniu wykonawcy/oferty, sporządzanie protokołów z postępowania, publikacja informacji na stronie CPE;
 3. Udział w pracach komisji przetargowej w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. Przekazywanie do publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a także do Bazy Konkurencyjności w przypadku zamówień bagatelnych;
 5. Reprezentowanie zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą i Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych;
 6. Obsługa postępowań prowadzonych na podstawie Regulaminu Zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro;
 7. Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi w ramach prowadzonych kontroli zamówień publicznych CPE oraz sprawozdań w zakresie zamówień publicznych;
 8. Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych.

II. Czego oczekujemy od kandydatki/ kandydata?

 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku przynajmniej 2 lata
 • Wykształcenia wyższego w zakresie zamówień publicznych, prawa, administracji
 • Znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych, Kodeksu cywilnego
 • Umiejętności interpretacji i posługiwania się przepisami prawa
 • Dobrej znajomości MS Office, w szczególności MS Excel
 • Zaangażowania w wykonywaną pracę
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Umiejętności organizacji czasu własnego oraz koordynacji zadań
 • Znajomości obsługi komputera z systemem MS Windows (pakiet MS Office, Internet)
 • Umiejętności pracy pod presją czasu

III. Co będzie Twoim dodatkowym atutem?

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • realizacja zamówień finansowanych ze środków unijnych

IV. Co oferujemy?

 • możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie udzielania zamówień finansowanych z funduszy europejskich
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, studiach podyplomowych i kursach językowych
 • umowę o pracę na czas nieokreślony w instytucji państwowej (po okresie próbnym)
 • konkurencyjne wynagrodzenie w zależności od kwalifikacji pracownika
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • życzliwy zespół i miłą atmosferę pracy
 • wsparcie doświadczonych pracowników w początkowym okresie pracy
 • ruchomy czas pracy

V. Jak się zgłosić?

 • ofertę napisz w języku polskim, oznacz ją numerem referencyjnym (CPE-WA-1/2020), dołącz wymagane dokumenty i prześlij na adres:

  • w wersji papierowej:

  Centrum Projektów Europejskich
  ul. Domaniewska 39 A    
  02-672 Warszawa
  lub

 • do oferty dołącz następujące dokumenty:
  • CV,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji według poniższego wzoru:

Mając na uwadze przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewskiej 39A, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany, iż:

administratorem moich danych osobowych zebranych na podstawie niniejszej zgody jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 39A w Warszawie;

zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji przez okres 6 miesięcy od dnia jego zakończenia;

mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

Podanie danych osobowych w celu udziału w rekrutacji jest dobrowolne, jednak aplikacje niezawierające ww. oświadczenia nie będą rozpatrywane!

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: [email protected]

Ostatnim dniem na zgłoszenie się jest 31 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu oferty). CPE pracuje w dni robocze w godzinach 8:15-16:15

VI. Pozostałe informacje

 • ofert dostarczonych po terminie (liczy się data wpływu do nas) nie rozpatrujemy,
 • ofert niezawierających numeru referencyjnego nie rozpatrujemy,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami,
 • nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
 • oferty kandydatów niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia, zniszczymy,
 • w ramach procesu rekrutacji  odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna oraz test kompetencji
 • spotkania planowane są w pierwszej połowie września br,,
 • stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
 • jeżeli masz pytania dotyczące oferty, zadzwoń lub napisz: [email protected]

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata (specjalista, starszy specjalista lub główny specjalista) zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy