Oferta pracy

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Racjonalizacji 6/8

Mokotów

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Przyjmowanie zleceń z komórek merytorycznych na przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 • Przygotowywanie projektów zarządzeń i regulaminów z zakresu zamówień publicznych

 • Udział w przygotowaniu projektu planu finansowego w zakresie działania komórki ds. zamówień publicznych

 • Wydawanie i przyjmowanie dokumentów przetargowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

 • Publikacja ogłoszeń, zmian i wyników postępowań w wymaganym zakresie na platformie cyfrowej

 • Weryfikowanie pod względem formalnym projektów dokumentów przygotowanych przez komórki merytoryczne, zlecające przeprowadzenie postępowania

 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, protestów i odwołań

 • Prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie średnie oraz nim. 5-letni staż pracy lub wyższe min. 4 letni staż pracy

 • Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych

 • Bardzo dobra znajomość Ustawy z dnia 19 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych;

 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office

 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1

Mile widziane

 • Wykształcenie wyższe min. I stopnia w zakresie prawa, administracji, finansów, rachunkowości, zarządzania

 • Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

 • Kultura osobista, odpowiedzialność, obowiązkowość, sumienność, terminowość i dokładność, systematyczność, zaangażowanie, współpraca

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy

 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • Rozbudowany pakiet socjalny

 • Benefity pozapłacowe (dofinansowanie do karty MultiSport, prywatna opieka medyczna)

 • Bezpłatny parking na terenie Instytutu

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • owoce

 • preferencyjne pożyczki

 • brak dress code’u

 • kawa / herbata

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

O nas

Instytut powstał w 1951 roku jako instytut naukowo-badawczy resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych. Od tego czasu nieustannie poszerza zakres działania, angażuje się w prace naukowo-badawcze, prowadzi projekty krajowe i międzynarodowe oraz podejmuje efektywne formy współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Wymiar czasu pracy: cały etat

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Oferty należy składać do dnia 7.02.2021r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w formie CV za pośrednictwem przycisku aplikuj.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.