Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Politechnika Warszawska

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 18 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • Zapewnienie prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz przepisów wewnętrznych.

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych w zakresie m.in. tworzenia specyfikacji warunków zamówienia, ustalania kryteriów i oceny ofert, interpretacja wezwań do uzupełnienia oświadczeń/dokumentów, wyjaśnienia ofert/oświadczeń/dokumentów, wykluczenia z postępowania, przygotowywania wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi.

 • przygotowywanie projektów umów w zakresie formalno-prawnym we współpracy z Działem Zamówień Publicznych i Biurem Organizacyjno-Prawnym.

 • Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia i weryfikacja pod kątem zgodności z PZP i regulaminu wewnętrznego obowiązującego w Uczelni.

 • Weryfikacja sposobu i ustalania szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Sporządzanie zgodnie z procedurami wewnętrznymi wniosków o przeprowadzenie zamówień publicznych.

 • Terminowe przygotowywanie i przesyłanie wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniami o zamówienie publiczne oraz nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentacji i archiwizacja.

 • Ścisła współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie przygotowania postępowań przetargowych.

 • Prowadzenie rejestru i sprawozdań z udzielanych zamówień oraz prowadzenie dokumentacji związanej z planem branżowym w zakresie prowadzonych w jednostce szkoleń.

 • Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika działu związanych z zadaniami działu.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe i minimum 3-letni staż pracy;

 • Udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku zdobyte w instytucjach zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych, w tym min. 2-letnie doświadczenie w samodzielnej obsłudze zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 • Znajomość Ustawy prawo zamówień publicznych.

 • Ogólna znajomość ustawy dotyczącej finansów publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 • Doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office.

 • Odpowiedzialność, umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.

 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista i umiejętność współpracy z innymi.

 • Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy w środowisku naukowym (uczelnie, instytuty).

 • Znajomość obsługi systemu SAP

 • Umiejętność prowadzenia szkoleń wewnętrznych będzie dodatkowym atutem

To oferujemy

 • Pracę w niewielkim, zgranym i przyjaznym zespole.

 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz poszerzania wiedzy.

O nas

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych i sprawozdawczości w wymiarze pełnego etatu w Dziale ds. Szkoleń PW.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy możliwość nie dokonania wyboru kandydata.