Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Specjalista ds. zamówień publicznych

CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 25 dni
  16 Marzec 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCH

Realizacja inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury informatyki i telekomunikacji.

Realizacja zabezpieczenia finansowego i logistycznego.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie wszelkich czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, obejmujących w szczególności:

a) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówień, w tym umów na podstawie wypracowanych przez komórki organizacyjne opisów przedmiotu zamówienia;

b) przygotowanie ogłoszeń wymaganych ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz terminowe kierowanie do właściwych publikatorów;

c) opracowanie wszelkich dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

d) przygotowanie umów zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

e) udział w pracach komisji przetargowej w charakterze jej sekretarza, prowadzenie protokołu postępowania;

f) archiwizowanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe, preferowane podyplomowe studia zamówień publicznych;
 • staż pracy: min. 2 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie z ustawą Pzp,
 • dobra znajomość ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • dobra znajomość MS Office;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • niekaralność;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowa na czas nieokreślony;
 • Uczestnictwo w szkoleniach.


Realizacja inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury informatyki i telekomunikacji.

Realizacja zabezpieczenia finansowego i logistycznego.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Opis stanowiska:

Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie wszelkich czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, obejmujących w szczególności:

a) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówień, w tym umów na podstawie wypracowanych przez komórki organizacyjne opisów przedmiotu zamówienia;

b) przygotowanie ogłoszeń wymaganych ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz terminowe kierowanie do właściwych publikatorów;

c) opracowanie wszelkich dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

d) przygotowanie umów zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

e) udział w pracach komisji przetargowej w charakterze jej sekretarza, prowadzenie protokołu postępowania;

f) archiwizowanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe, preferowane podyplomowe studia zamówień publicznych;
 • staż pracy: min. 2 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie z ustawą Pzp,
 • dobra znajomość ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • dobra znajomość MS Office;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • niekaralność;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów.
2 - 4 lat

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowa na czas nieokreślony;
 • Uczestnictwo w szkoleniach.

Ogłoszenie archiwalne