Ta oferta pracy jest nieaktualna od 212 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. zamówień publicznych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 21.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy.

  Zajmujemy się obsługą szkół i placówek oświatowych w zakresie finansowo-księgowym.

  Specjalista ds. zamówień publicznych

  Miejsce pracy: Warszawa
  Numer referencyjny: 5/2018

  Opis stanowiska:

  Zamówienia pbubliczne do 30 tys. euro oraz powyżej progu. Doradztwo w zkresie sprawozdania z zamówień publicznych, pomoc placówkom w zamówieniach.

  Wymagania:

  Wykształcenie wyższe minimum I stopnia, ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych, minimum 3-letni staż pracy i co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych.

  Oferujemy:

  Umowę o pracę na czas zastępstwa, pracę w godzinach 8-16.

   Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisany odręcznie,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu przypadku kontynuacji zatrudnienia
  • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończenie 18 roku życia,
  • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
  • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

  Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie kompletu dokumentów w terminie do dnia 20 czerwca 2018 r. do godziny 15 w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy ul. Felińskiego 15 (wejście od ulicy Bitwy pod Rokitną) z dopiskiem Nabór na stanowisko urzędnicze nr der. 5/2018. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 8398981

  .

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Felińskiego 15, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie 01-513 przy ul. Felińskiego 15. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2016 poz.922 ze zm.”


  Klauzula Zgody

   Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.


   Część informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - 228398981,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji,

  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

  Dane osoby wyłonionej do zatrudnienia obejmujące imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną udostępnione na stronach internetowych: www.dbfozoliborz.waw.pl oraz BIP.

  Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.