Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

 • Wieżowa 8, Włochy, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz
 • rekrutacja zdalna

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Wieżowa 8

Włochy

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Udział wykonywanie zadań w pracach Komisji przetargowych w charakterze Sekretarza Komisji, Przewodniczącego Komisji, Członka Komisji, zgodnie z przepisami prawa, procedurami wewnętrznymi.

 • Prawidłowe sporządzanie i nadzór nad wykonaniem dokumentów koniecznych do przygotowania, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o dokumentację załączoną do wniosku zakupowego, odpowiednio do funkcji powierzonej w pracach Komisji przetargowej w tym: przygotowywanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia; weryfikacja ofert pod względem formalno-prawnym; odpowiadanie na zapytania wykonawców, przygotowanie  projektów odpowiedzi na informacje o nieprawidłowościach wniesionych przez wykonawców; kontrolowanie kompletności dokumentacji przedkładanej przez komórki merytoryczne; opracowywanie protokołu postępowania; obsługa organizacyjna Komisji Przetargowej; przygotowywanie sprawozdań z realizowanych zadań.

 • Prowadzenie postępowania i dokumentacji postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z zachowaniem wymagań ustawowych co do czynności ich formy jak i terminowości, w tym dbanie o kompletność dokumentacji postępowania oraz jej czytelne i przejrzyste ułożenie oraz bezpieczne przechowywanie.

 • Reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 • Przygotowanie i przekazanie do publikacji odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym WE wszystkich ogłoszeń i informacji wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w odpowiedniej formie i terminie.

 • Terminowe wykonywanie zadań związanych z prowadzonym postępowaniem.

 • Sporządzanie bieżących informacji zlecanych przez przełożonych w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i innych spraw wynikających z powierzonych obowiązków.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (preferowane na kierunkach prawo, administracja, ekonomia, finanse, zarzadzanie lub pokrewne),

 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego (preferowane na stanowisku związanym z przygotowywaniem oraz przeprowadzaniem postępowań o zamówienie publiczne),

 • ugruntowana wiedza za zakresu specjalizacji zamówień publicznych umożliwiająca samodzielna realizację zadań na stanowisku,

 • znajomość aktualnych przepisów w zakresie zamówień publicznych,

 • umiejętność obsługi platformy e-zamówienia,

 • odbyte szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • odporność na stres,

 • komunikatywność,

 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji.

 • Mile widziane:

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie i przygotowanie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne (min. B1),

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,

 • doświadczenie w realizacji postępowań przetargowych realizowanych w ramach projektów unijnych,

 • znajomość Prawa Budowlanego.

To oferujemy

 • współpracę w oparciu o umowę o pracę,

 • udział w międzynarodowych, innowacyjnych projektach,

 • benefity pozapłacowe:

 • prywatna opieka medyczna,

 • dodatkowe ubezpieczenia na życie,

 • Pracowniczy Program Emerytalny,

 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 • prywatna opieka medyczna,

 • dodatkowe ubezpieczenia na życie,

 • Pracowniczy Program Emerytalny,

 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Przewiń do profilu firmy