Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Specjalista ds. zamówień publicznych

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiuO firmie

 • Wrocław
  Wrocław, dolnośląskie
 • Ważna jeszcze 19 dni
  6 Luty 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wrocław

ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania:

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby jednostek uczelni zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami, określającymi procedury udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
 • Prowadzenie rejestrów wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Udział w pracach komisji przetargowej.
 • Tworzenie pism i dokumentów związanych z danym postępowaniem, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami, Jednostkami organizacyjnymi uczelni oraz Instytucjami zewnętrznymi.
 • Przygotowywanie projektów umów oraz umów po zakończonych postępowaniach, następnie przekazywanie umów do podpisu przez przedstawicieli uczelni.
 • Dokumentowanie postępowań po przeprowadzonych postępowaniach o dzielenie zamówień publicznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne.
 • Ukończone szkolenia z zakresu stosowania ustawy PZP.
 • Pożądane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.
 • Min. 6 lat pracy na stanowisku administracyjnym, w tym przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Aktualna wiedza z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Samodzielność w działaniu.
 • Odpowiedzialność.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Pakiet socjalny, kartę Multisport.
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj.
 
Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
 
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W rezultacie wprowadzenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w krajach Unii Europejskiej w dniu 25.05.2018, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną HR Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów. Klauzula dostępna jest tutaj.

 

Jednocześnie informujemy, że aplikując na powyższą ofertę pracy zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub innych przepisach prawa). Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwa osobie, prosimy nie zamieszczać ich w swoich dokumentach rekrutacyjnych. Państwa zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Opcjonalnie, prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli – w przypadku, jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych rekrutacjach:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji wraz z wyrażoną w tym zakresie zgodą.”

ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. zamówień publicznych

Główne zadania:

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby jednostek uczelni zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami, określającymi procedury udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
 • Prowadzenie rejestrów wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Udział w pracach komisji przetargowej.
 • Tworzenie pism i dokumentów związanych z danym postępowaniem, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami, Jednostkami organizacyjnymi uczelni oraz Instytucjami zewnętrznymi.
 • Przygotowywanie projektów umów oraz umów po zakończonych postępowaniach, następnie przekazywanie umów do podpisu przez przedstawicieli uczelni.
 • Dokumentowanie postępowań po przeprowadzonych postępowaniach o dzielenie zamówień publicznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne.
 • Ukończone szkolenia z zakresu stosowania ustawy PZP.
 • Pożądane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.
 • Min. 6 lat pracy na stanowisku administracyjnym, w tym przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Aktualna wiedza z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Samodzielność w działaniu.
 • Odpowiedzialność.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Pakiet socjalny, kartę Multisport.
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj.
 
Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
 
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W rezultacie wprowadzenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w krajach Unii Europejskiej w dniu 25.05.2018, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną HR Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów. Klauzula dostępna jest tutaj.

 

Jednocześnie informujemy, że aplikując na powyższą ofertę pracy zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub innych przepisach prawa). Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwa osobie, prosimy nie zamieszczać ich w swoich dokumentach rekrutacyjnych. Państwa zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Opcjonalnie, prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli – w przypadku, jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych rekrutacjach:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji wraz z wyrażoną w tym zakresie zgodą.”

Ogłoszenie archiwalne