Oferta pracy

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

"ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA" sp. z o.o.O firmie

 • Zielona Góra, lubuskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

        ul. Zjednoczenia 110A w Zielonej Górze 65-120, oferuje pracę na stanowisku: 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 

Zakres zadań obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie i prowadzenie procedur o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,  „Regulaminem udzielania zamówień”  oraz innymi wewnętrznymi zarządzeniami i regulaminami,
 • szacowanie wartości zamówień,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowych w tym  SIWZ, publikacja ogłoszeń, prowadzenie pozostałej dokumentacji związanej z postępowaniami,
 • przygotowywanie umów z wyłonionymi Wykonawcami,
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • prowadzenie rejestrów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, rejestrów umów, sprawozdań z prowadzonych postępowań,
 • udział w przygotowywaniu projektów regulaminów wewnętrznych i ich aktualizacja,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki, w tym wydziałami i działami,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązków Działu Logistyki i Administracji.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy obsłudze procesu zamówień publicznych po stronie Zamawiającego,
 • znajomość pakietu MS Office, w tym w szczególności Word, Excel,
 • odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej.

Wymagania dodatkowe  /dokumenty i oświadczenia/:

 • życiorys/CV i list motywacyjny zawierający klauzule – oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych oraz oświadczenie do rekrutacji bieżącej wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Wymiar etatu: pełny.

Wynagrodzenie za pracę - negocjowane indywidualnie.

Termin składania dokumentów:

 • do  dnia 13 grudnia  2020 r.  

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać przez przycisk Aplikuj teraz, w siedzibie Spółki „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra – osobiście  lub korespondencją pocztową w kopercie z dopiskiem „oferta pracy – Specjalista ds. Zamówień Publicznych”.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy