Oferta pracy

Specjalista ds. zamówień (zamówienia publiczne, projekty unijne)

ENSEMBLE3 sp. z o. o.

6 00010 000 brutto / mies.
 • Wólczyńska 133, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna

ENSEMBLE3 sp. z o. o.

Wólczyńska 133

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za procesy związane z zakupami towarów i usług realizowanymi w Spółce, w tym dobór właściwej procedury, przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz wymaganej sprawozdawczość w tym zakresie.

 • Dla zakupów finansowanych z projektów: weryfikacja zgodności procedur z wymaganiami grantodawców

 • Przygotowywanie i prowadzenie procedur o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień

 • Realizacja obowiązków wynikających z ustawy PZP oraz procedur wewnętrznych: opracowanie planów zamówień, prowadzenie rejestru postępowań i rejestru umów, szacowanie wartości zamówień, przygotowanie dokumentacji przetargowych, w tym SIWZ, publikacja ogłoszeń, prowadzenie pozostałej dokumentacji związanej z postępowaniami, udział w pracach komisji przetargowych, przygotowywanie umów z wybranymi Wykonawcami, sporządzanie sprawozdań i archiwizacja dokumentacji postępowań.

 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie prowadzonych postępowań

 • Nadzór nad prawidłowością realizowania przepisów ustawy PZP oraz merytoryczny nadzór nad poprawnością interpretacji przepisów w zakresie zamówień publicznych.

 • Nadzór nad prawidłowością i kompletnością dokumentacji sporządzonej w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • Udział w aktualizacji wewnętrznych procedur Spółki zgodnie z nowelizacjami przepisów dotyczących PZP.

 • Przygotowywanie formalne ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe lub przetargi ogłaszane przez inne podmioty (Spółka w charakterze Wykonawcy).

Nasze wymagania

 • Doświadczenie z obsługą zamówień finansowanych poprzez projekty unijne.

 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych.

 • Wiedza z zakresu zasad sporządzania dokumentacji przetargowej.

 • Minimum 5-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe przy obsłudze procesów zamówień publicznych po stronie Zamawiającego, w szczególności postępowań powyżej 30 000 Euro.

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, zarządzanie).

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

 • Niekaralność - brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 • Znajomość pakietu Microsoft Office (głównie Word i Excel).

 • Biegła znajomość języka angielskiego.

 • Lojalność, skrupulatność i odpowiedzialność za zlecone zadania

 • Samodzielność w działaniu, komunikatywność oraz bardzo dobra organizacja pracy.

 • Asertywność i umiejętność efektywnej pracy w dynamicznym środowisku.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Ciekawą i samodzielną pracę w rozwijającej się firmie

 • Możliwość rozwoju zawodowego

 • Pracę w międzynarodowym środowisku

ENSEMBLE3 sp. z o. o.

Spółka Ensemble3 Sp. z.o.o to nowopowstałe Centrum Doskonałości w zakresie nanofotoniki, zaawansowanych materiałów i nowoczesnych technologii, opartych na wzroście kryształów, zlokalizowane w Warszawie. Centrum powstało i działa we współpracy z partnerami z kraju i zagranicy w ramach Programu Teaming for Excellence finansowanego przez Komisję Europejską oraz Programu Międzynarodowych Agend Badawczych finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Centrum pracuje nad rozwojem nowatorskich technologii materiałowych i nowoczesnych materiałów o wyjątkowych właściwościach elektromagnetycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w takich dziedzinach, jak fotonika, optoelektronika, telekomunikacja, konwersja energii słonecznej, medycyna i lotnictwo.

Przewiń do profilu firmy