Ta oferta pracy jest nieaktualna od 287 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Zaopatrzenia

 • Grudziądz, kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 2018-06-07

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Grupa Kapitałowa Lubawa to koncern produkcyjno-usługowy, obejmujący dynamicznie rozwijające się spółki, wśród których podmiotem dominującym jest notowana na GPW Lubawa S.A., która działa na rynku od 1951 r.
   
  Spółka posiada w swojej ofercie ponad 500 produktów dedykowanych głównie służbom mundurowym w kraju i za granicą - wojsku, policji, straży granicznej, straży pożarnej, siłom specjalnym oraz funkcjonariuszom straży miejskiej i pracownikom ochrony.
   
  W celu pełnego zaspokojenia potrzeb naszych Klientów nasza organizacja jest w procesie ciągłego doskonalenia, dlatego poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  SPECJALISTA DS. ZAOPATRZENIA
  Miejsce pracy: Grudziądz

  Główne obowiązki:

  • sprawdzanie dopuszczalności zakupu,
  • weryfikacja zapotrzebowania,
  • generowanie w systemie zamówień,
  • bieżące monitorowanie zamówień,
  • współpraca z innymi działami w obszarze zakupów.

  Nasze oczekiwania:

  • wykształcenie min. średnie,
  • mile widziane doświadczenie w obszarze zakupów,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • bardzo dobra organizacja pracy,
  • mile widziana bardzo dobra znajomość MS Excel,
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej.

  Oferujemy:

  • ciekawą pracę w miłym zespole, w dynamicznie rozwijającej się spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych,
  • wynagrodzenie, adekwatne do wiedzy i umiejętności,
  • możliwość rozwoju zawodowego, w tym pakiet szkoleń.


  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i Listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ.

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119z4.05.2016, str.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lubawa S.A. (63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 117) w celach związanych z organizacją  aktualnych oraz przyszłych rekrutacji dla pracowników i współpracowników (tj. zatrudnienie w innej formie prawnej niż umowa o pracę) administratora.
  Oświadczam, że przed wyrażeniem niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych zostałem poinformowany o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie.
   
  .............................................
  (data i czytelny podpis)
   
  Informacja prawna 
   
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż;
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, REGON: 510349127, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741, posiadająca NIP: 7440004276
  2) Jako administrator danych osobowych odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected]
  4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – rekrutacji
  5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty, w tym w szczególności spółki z Grupy Kapitałowej LUBAWA, przedsiębiorcy Stanisława Litwina prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LITEX ZPH Stanisław Litwin, Świat Lnu Sp. z o.o., Eurobrands Sp. z o.o., Effect-System Sp. z o.o. Miranda 2 Sp. z o.o, Miranda 4 Sp. z o.o oraz Miranda 5 Sp. z o.o . w celach związanych z realizacją procesów rekrutacji;
  6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora, przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt.8.
  7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.2
  8) niezależnie od postanowień pkt. 7 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.2  W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119z4.05.2016, str.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lubawa S.A. (63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 117) w celach związanych z organizacją  aktualnych oraz przyszłych rekrutacji dla pracowników i współpracowników (tj. zatrudnienie w innej formie prawnej niż umowa o pracę) administratora.
  Oświadczam, że przed wyrażeniem niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych zostałem poinformowany o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie.
   
  .............................................
  (data i czytelny podpis)
   
  Informacja prawna 
   
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż;
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, REGON: 510349127, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741, posiadająca NIP: 7440004276
  2) Jako administrator danych osobowych odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected]
  4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – rekrutacji
  5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty, w tym w szczególności spółki z Grupy Kapitałowej LUBAWA, przedsiębiorcy Stanisława Litwina prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LITEX ZPH Stanisław Litwin, Świat Lnu Sp. z o.o., Eurobrands Sp. z o.o., Effect-System Sp. z o.o. Miranda 2 Sp. z o.o, Miranda 4 Sp. z o.o oraz Miranda 5 Sp. z o.o . w celach związanych z realizacją procesów rekrutacji;
  6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora, przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt.8.
  7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.2
  8) niezależnie od postanowień pkt. 7 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.2  W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.