Ta oferta pracy jest nieaktualna od 319 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. zaopatrzenia i zakupów

 • Kobylarnia (pow. bydgoski), kujawsko-pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-07-11

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. z siedzibą w Kobylarni,
  specjalizujące się w kompleksowym wykonawstwie robót drogowych i mostowych oraz produkcji mas mineralno-bitumicznych i betonowych, poszukuje kandydata na stanowisko:
  Specjalista ds. zaopatrzenia i zakupów
  Miejsce pracy: Kobylarnia (pow. bydgoski)

  Zakres obowiązków:

  • systematyczne zbieranie i katalogowanie ofert na Podwykonawstwo i materiały wykorzystywane na większości realizowanych kontraktach
  • realizacja bieżących zapotrzebowań i zamówień wynikłych z działań wytwórni , biura, wynikłych remontów i awarii itp
  • przygotowanie w systemie SAP zamówienia do Podwykonawców , Usługodawców lub Dostawców zgodnie ze zgłoszeniem zapotrzebowania i wynegocjowanymi warunkami
  • realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego lub Zarząd Spółki
  • przeprowadzanie procesu zakupowego na potrzeby Spółki
  • wysyłanie zapytań do Dostawców i Podwykonawców oraz kontakt z nimi
  • negocjacje cenowe
  • negocjacje zapisów umowy Dostawcy i o Podwykonawstwo

   

  Od Kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższe; mile widziany kierunek budowlany lub inny techniczny
  • minimum 2 letnie doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z zakupami lub logistyką
  • umiejętność pracy na komputerze biegła obsługa pakietu MS Office, , mile widziana znajomość SAP
  • znajomość lokalnego rynku w zakresie materiałów budowlanych i wykonawstwa
  • dynamizm, chęć do działania
  • samodzielność w realizowaniu zadań
  • kreatywność
  • doskonałej organizacji pracy
  • prawo jazdy kat B
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
   

  Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji"

  Prosimy o zawarcie w CV oraz liście motywacyjnym klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. w Kobylarni dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz oświadczam, że moje dane osobowe są zgodne z prawdą i przekazuję je dobrowolnie.”

  Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych będzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. z siedzibą w Kobylarni, Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, e-mail: [email protected], tel. 052 3810428 (dalej: PBDiM Kobylarnia S.A.). Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu związanym z procesem rekrutacji oraz nawiązaniem zatrudnienia/współpracy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie danych, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) oraz w zakresie pozostałych danych wskazanych przez Panią/Pana w CV i liście motywacyjnym są: przepisy Kodeksu pracy (w tym art. art. 221), konieczność przetwarzania danych na potrzeby zawarcia umowy, Pani/Pana dobrowolna zgoda, obowiązek prawny i uzasadniony interes PBDiM Kobylarnia S.A. Odbiorcą Pani/Pana danych będą: PBDiM Kobylarnia S.A. i przedstawiciele PBDiM Kobylarnia S.A. oraz pracownicy Działu Kadr, Działu Informatyki i Działu Prawnego PBDiM Kobylarnia S.A. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest wymogiem ustawowym. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.