Ta oferta pracy jest nieaktualna od 265 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. zaopatrzenia i zamówień

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 28.03.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

  Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie pełni funkcję spółki dominującej w Podatkowej Grupie Kapitałowej. Od 2016 roku jest właścicielem i operatorem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, który zajmuje się utylizacją odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej.

  Obecnie poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko

  w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A., Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów:

  Specjalista ds. zaopatrzenia i zamówień

  Miejsce pracy: Kraków
  Numer referencyjny: 2/DS1/2018

  Zakres zadań: 

  • planowanie, organizacja i realizacja procesu zakupów towarów zgodnie z założoną strategią Spółki
  • terminowa realizacja zamówień zgłaszanych przez odpowiednie komórki merytoryczne
  • monitorowanie, kontrola i analiza stanu magazynowego, uzupełnianie zapasów
  • bieżący kontakt z dostawcami
  • poszukiwanie nowych, alternatywnych źródeł zaopatrzenia
  • kontrola i obsługa dostaw w zakresie ilości, jakości, ewidencji, weryfikacja kosztowa
  • prowadzenie spraw związanych z reklamacjami
  • prowadzenie i dokumentacja postępowań przetargowych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, w tym przede wszystkim przestrzeganie wszelkich terminów, przygotowywanie odpowiedzi na zapytania, odwołania, protesty, skargi
  • przygotowanie w uzgodnieniu z merytorycznymi pracownikami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wysyłanie ich do publikacji
  • prowadzenie prac, organizowanie i udział w komisjach przetargowych
  • przygotowywanie informacji do Urzędu Zamówień Publicznych
  • przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie realizowanych zadań

  Oczekiwania: 

  • wyższe wykształcenie, preferowany profil ekonomiczny, handlowy, techniczny
  • 2-letnie doświadczenie na pokrewnym stanowisku związane z gospodarką magazynową, surowcową, zaopatrzeniem
  • prawo jazdy kategorii B
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
  • umiejętność pracy w grupie i organizacji pracy własnej
  • biegła znajomość języka polskiego
  • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego

  Oferujemy: 

  • stabilne i atrakcyjne warunki pracy
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji
  • szansę zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego

  Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymagania prosimy o przesłanie w terminie do 22 kwietnia 2018 rCV i listu motywacyjnego, za pomocą przycisku aplikuj teraz.

   Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)"