Ta oferta pracy jest nieaktualna od 156 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Zarządzania Danymi Produktowymi

 • Jasło, podkarpackie
 • Specjalista
 • 08.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Nowy Styl Sp. z o.o. czołowy europejski producent mebli, poszukuje kandydatów i kandydatki na stanowisko pracy utworzone w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

  Specjalista ds. Zarządzania Danymi Produktowymi
  Miejsce pracy: Jasło
  SZDP/FMB/02/18

  Zakres zadań:

  • Tworzenie oraz zarządzenie bazą danych produktowych:
   • Utrzymanie i rozbudowa modelu danych produktowych
   • Przygotowywanie modelu analitycznego produktu
   • Tworzenie reguł i zasad opisujących możliwości konfiguracji produktu
   • Przeprowadzanie testów, wprowadzanie oraz aktualizacja danych produktowych                            
   • Dbanie o jakość, poprawność oraz kompletność danych dotyczących produktów w wewnętrznych systemach i aplikacjach zarządzanych przez Zespół.
  • Udział w projektach związanych z wprowadzaniem nowych linii produktowych na rynek.
  • Współpraca z innymi Zespołami odpowiedzialnymi za dane produktowe:
   • Wspieranie Działu Zarządzania Produktem w zakresie parametryzacji produktów
   • Współpraca z Pionem Handlowym w zakresie tworzenia ofert handlowych oraz cenników.

  Wymagania:

  • Wykształcenia wyższego; preferowane kierunki ścisłe: matematyka, fizyka, itp.
  • Znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie.
  • Znajomości obsługi programów komputerowych MS Office w tym MS Excel.
  • Zdolności analitycznych, umiejętności kojarzenia danych z różnych źródeł
  • Dokładności, skrupulatności, wnikliwości, systematyczności i umiejętności organizacji pracy.
  • Umiejętności pracy w zespole.
  • Gotowości do sporadycznych wyjazdów służbowych.

  Mile widziane:

  • Doświadczenie w pracy z bazami danych.
  • Umiejętność programowania nawet w stopniu podstawowym.
  • Znajomość języka niemieckiego.

  Oferujemy:

  • Ciekawą pracę w dużej dynamicznie rozwijającej się, polskiej firmie o zasięgu międzynarodowym i o ugruntowanej pozycji na rynku.
  • Rozwój kompetencji zawodowych poprzez udział w projektach realizowanych w Polsce i zagranicą.
  • Przyjazną atmosferę pracy.

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Firma stosuje zasady polityki równych szans i niedyskryminacji.

  Zapraszamy na naszą stronę: www.nowystylgroup.com

  bottom
  bottom

  1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowy Styl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno („Nowy Styl” lub „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  2)    Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:

  a)       w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Nowy Styl (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  b)       dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  c)       w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Nowy Styl – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Nowy Styl (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),

  3)      Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Nowy Styl w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

  4)      W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przyszłe procesy rekrutacyjne) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Nowy Styl, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Nowy Styl. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

  5)      Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Nowy Styl prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

  6)      Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  7)      Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

  8)      Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

  9)      Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy podanie danych jest dobrowolne.