Ta oferta pracy jest nieaktualna od 51 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Zarządzania Pomiarami

 • Płock, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2019-02-20

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ
   

  Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Specjalista ds. Zarządzania Pomiarami
  Energa - Operator SA, Oddział w Płocku

  Miejsce pracy: Płock  Nr ref.: 11/7LP/2019  Oferta ważna do: 05.03.2019    
               

  Jeśli masz:  

  • wykształcenie pożądane wyższe techniczne: elektroenergetyka, elektrotechnika, możliwe także ekonomiczne, zarządzanie lub prawo i administracja
  • znajomość aktów prawnych w zakresie energetyki
  • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
  • znajomość pakietu MS Office
  • czynne prawo jazdy kat. B

  i dodatkowo:

  • jesteś samodzielny w działaniu
  • dobrze organizujesz swoją pracę
  • potrafisz analitycznie myśleć i analizować dane  
  • umiesz działać w sytuacjach trudnych i radzisz sobie ze stresem
  • masz doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania pomiarami (pożądane co najmniej 3 lata)

  Ta propozycja jest dla Ciebie!

   

  Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało: 

  • Planowanie i rozliczanie w obszarze technicznej obsługi odbiorców, w tym nadzór nad realizacją przydzielonego budżetu.
  • Projektowanie i wdrażanie standardów w obszarze technicznej obsługi odbiorców, ukierunkowanych na stały wzrost efektywności kosztowej.
  • Prowadzenie stałego monitoringu efektywności kosztowej procesu zarządzania Techniczną Obsługą Odbiorców.
  • Opracowywanie umów, aneksów do umów i zasad współpracy z wykonawcami zewnętrznymi w zakresie realizacji usług technicznej obsługi odbiorców.
  • Opracowywanie raportów finansowych i ilościowych w zakresie usług Technicznej Obsługi Odbiorców.
  • Monitorowanie i ocena podmiotów, z którymi zawarto umowy, w zakresie jakości i kosztów świadczonych usług, prowadzenie sprawozdawczości.
  • Przygotowywanie wniosków zakupowych dotyczących usług realizowanych przez wykonawców zewnętrznych, udział w przeprowadzanych postępowaniach.
  • Kontrola i prowadzenie rejestrów gwarantowanego poziomu zleceń, prowadzenie rejestrów kosztowych dotyczących realizacji umów z wykonawcami zewnętrznymi.

  Miejsce pracy:

  ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku.

   

  Prosimy o wpisanie do swojej aplikacji następującej wybranej lokalizacji oraz następującej klauzuli: 

  (1)           „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji
  nr 11/7LP/2019 przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock”

  (2)           „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji
  nr 11/7LP/2019 przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, w okresie do 9 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.”


  Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna

   

  Co dajemy w zamian:

  Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
  Atrakcyjne warunki finansowe
  Umowa o pracę
  Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
  Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
  • Administrator Twoich danych osobowych (ADO) jest ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
  • Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
   
  • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected]
  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1,2).
  • Dane osobowe, wskazane w art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, natomiast pozostałe dane, na podstawie zgody, w celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz, w tym w kolejnych rekrutacjach.
   
  • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.
   
  • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne, Spółki Grupy Energa na podstawie wewnętrznych umów, podmioty dostarczające korespondencję, podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
   
  • Usunięcie danych osobowych nastąpi po zakończeniu procesu naboru, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których ADO ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.
   
  Jeżeli zostały udzielone odrębne zgody na dalsze wykorzystanie danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie danych nastąpi po ustaniu okresów, na które te zgody zostały udzielone lub do czasu wycofania zgody w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
  • Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgód, usunięcia danych osobowych.
  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 1, 2).
   
  • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.