Oferta pracy

Teren działania: Cała Polska

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HR for Business Sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Spółka).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu HR for Business Sp. z. o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz tutaj

 

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: [email protected]

HR for Business Sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118

Grupa Kapitałowa IMPEL

Specjalista ds. zarządzania projektami UE

Grupa Kapitałowa IMPELO firmie

 • warmińsko-mazurskie

 • Ważna jeszcze 25 dni
  do: 14 lis 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Grafika górna

HR for Business Sp. z o.o. - dla swojego Klienta - poszukuje:

Specjalisty ds. zarządzania projektami UE
Teren działania: Cała Polska

Dla nas nie jest ważne miejsce Twojego zamieszkania, ponieważ stawiamy na doświadczenie zawodowe.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna za:

 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności/ biznes plany/ wniosek o dofinansowanie/ inne wymagane dokumenty) dla wybranych instrumentów wsparcia (fundusze UE i inne programy pomocowe)
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby Komisji Europejskiej
 • prowadzenie korespondencji w instytucjami publicznymi dot. pomocy publicznej
 • analiza i ocena projektów inwestycyjnych pod kątem możliwości otrzymania wsparcia oraz innych przepisów pomocy publicznej
 • monitoring informacji o nowych naborach wniosków w ramach instrumentów pomocowych
 • przygotowywanie analiz i raportów dotyczących Funduszy UE i innych źródeł pomocy publicznej
 • harmonogramowanie projektu, uwzględniając kamienie milowe

Wymagania wobec kandydata:

 • min. 3 – letnie, praktyczne doświadczenie przy przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej
 • wykształcenie wyższe (preferowane Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Metody Ilościowe)
 • znajomość przepisów z zakresu pomocy publicznej i funduszy UE
 • umiejętność analizy złożonych dokumentów
 • umiejętność formułowania właściwych wniosków i opinii technicznych w ramach konkretnego stanu faktycznego
 • innowacyjność, chęć poszukiwania nowych rozwiązań
 • umiejętność precyzyjnego formułowania opinii na piśmie
 • umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia
 • umiejętność zarządzania czasem i organizowania własnej pracy
 • wysokie umiejętności interpersonalne
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy
 • udział w ciekawych projektach dla różnorodnych branż

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) za pomocą przycisku Aplikuj.

Grupa Impel to:

 • lider outsourcingu w Polsce
 • spółka wiodąca notowana na GPW
 • prawie 30 lat na rynku
 • 45 tys. pracowników i współpracowników
 • najlepszy zakres usług dla biznesu
 • 16 oddziałów w Polsce
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na aplikacji prosimy o zawarcie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę dla HR for Business Sp. z o.o. na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty ds. zarządzania projektami UE oraz przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych, które odbędą się w okresie najbliższych 5 lat.
Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HR for Business Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

(53– 111), przy ul. Ślężnej 118.

HR for Business Sp. z o.o. - dla swojego Klienta - poszukuje:

Specjalisty ds. zarządzania projektami UE
Numer ref.: Teren działania: Cała Polska

Dla nas nie jest ważne miejsce Twojego zamieszkania, ponieważ stawiamy na doświadczenie zawodowe.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna za:

 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności/ biznes plany/ wniosek o dofinansowanie/ inne wymagane dokumenty) dla wybranych instrumentów wsparcia (fundusze UE i inne programy pomocowe)
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby Komisji Europejskiej
 • prowadzenie korespondencji w instytucjami publicznymi dot. pomocy publicznej
 • analiza i ocena projektów inwestycyjnych pod kątem możliwości otrzymania wsparcia oraz innych przepisów pomocy publicznej
 • monitoring informacji o nowych naborach wniosków w ramach instrumentów pomocowych
 • przygotowywanie analiz i raportów dotyczących Funduszy UE i innych źródeł pomocy publicznej
 • harmonogramowanie projektu, uwzględniając kamienie milowe

Wymagania wobec kandydata:

 • min. 3 – letnie, praktyczne doświadczenie przy przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej
 • wykształcenie wyższe (preferowane Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Metody Ilościowe)
 • znajomość przepisów z zakresu pomocy publicznej i funduszy UE
 • umiejętność analizy złożonych dokumentów
 • umiejętność formułowania właściwych wniosków i opinii technicznych w ramach konkretnego stanu faktycznego
 • innowacyjność, chęć poszukiwania nowych rozwiązań
 • umiejętność precyzyjnego formułowania opinii na piśmie
 • umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia
 • umiejętność zarządzania czasem i organizowania własnej pracy
 • wysokie umiejętności interpersonalne
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy
 • udział w ciekawych projektach dla różnorodnych branż

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) za pomocą przycisku Aplikuj.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na aplikacji prosimy o zawarcie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę dla HR for Business Sp. z o.o. na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty ds. zarządzania projektami UE oraz przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych, które odbędą się w okresie najbliższych 5 lat.
Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HR for Business Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

(53– 111), przy ul. Ślężnej 118.

Grupa Impel to:

 • lider outsourcingu w Polsce
 • spółka wiodąca notowana na GPW
 • prawie 30 lat na rynku
 • 45 tys. pracowników i współpracowników
 • najlepszy zakres usług dla biznesu
 • 16 oddziałów w Polsce
 

Ogłoszenie archiwalne