Oferta pracy

Specjalista ds. Zarządzania Projektami

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Aleja Krakowska 110/114

Włochy

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Wsparcie Kierownika Projektu w zakresie terminowej i zgodnej z zapisami umów/regulacji wewnętrznych realizacji projektu, w szczególności w zakresie zarządzania projektem

 • Weryfikacja budżetu i harmonogramu projektu, proponowanie i wprowadzanie zmian w planowanych kosztach, zadaniach

 • Przygotowywanie sprawozdań okresowych i końcowych, wniosków o płatność

 • Wsparcie Kierownika Projektu w budowaniu planów zarządzania ryzykiem, analiza ryzyk

 • Pozyskiwanie i weryfikacja dokumentów oraz danych niezbędnych do rozliczenia projektu

 • Korespondencja w wewnętrzna oraz zewnętrzna związana z realizacją i rozliczaniem projektów

 • Udział w tworzeniu i aktualizacji metodyk oraz standardów zarządzania projektami

Nasze wymagania

 • 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami na stanowisku PMO, kierownika projektu, asystenta kierownika lub członka zespołu odpowiedzialnego za administrację/finanse projektu

 • Znajomość zasad raportowania i standardów zarządczych dla projektów finansowanych ze środków publicznych

 • Bardzo dobra znajomość MS Office, MS Project

 • Znajomość języka angielskiego - minimum B2

 • Umiejętność pracy pod presją czasu

 • Dokładność, sumienność

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne,

 • Otwartość i asertywność

Mile widziane

 • Znajomość zasad finansowania projektów dla Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz będzie dużym atutem:

 • W szczególności: programy dotacji celowych, programy ramowe UE, Horyzont 2020/Europa/CleanSky, ESA, Programy Operacyjne krajowe i regionalne i inne dostępne dla jednostek badawczych i przedsiębiorców mechanizmy wsparcia (krajowe, europejskie i światowe).

 • Znajomości systemów do obsługi projektów współfinansowanych, np. SEDIA, SL2014, MEWA, SOWA i podobnych

 • Certyfikat z zakresu zarządzania projektami: IPMA, PMP, PMI lub równoważny

 • Praktyczna znajomość metodyk i narzędzi zarządzania projektami,

 • Doświadczenie w dziale audytu wewnętrznego i/lub kontrolingu

 • Wiedza z zakresu rachunkowości/księgowości

 • Umiejętność definiowania i wdrażania procedur i procesów

To oferujemy

 • Pakiet opieki medycznej

 • Ubezpieczenie na życie

 • Dofinansowanie do karty sportowej

 • Dofinansowanie do wakacji

 • Dofinansowanie wyjazdów zorganizowanych dla dzieci

 • Dofinansowanie do wypoczynku w ośrodku wypoczynkowym

 • Dodatkowe świadczenia pieniężne z okazji świąt

 • Preferencyjne pożyczki mieszkaniowo-remontowe

 • Możliwość bezpłatnego ładowania samochodów elektrycznych

 • Dofinansowanie III filaru emerytalnego

 • Pracownicze Plany Kapitałowe

 • Dofinansowanie do zakupu okularów

 • Atrakcyjny program poleceń pracowników

 • Spotkania integracyjne

 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy (6:00-10:00)

 • Rowerownia - zadaszone miejsce na rowery, suszarnie, prysznice, przebieralnie oraz miejsce do serwisowania rowerów

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • spotkania integracyjne

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • brak dress code’u

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • rowerownia

 • bezpłatne ładowanie samochodów elektrycznych

Specjalista ds. Zarządzania Projektami | Sekcja Zarządzania Projektami Grantowymi/

Dział Projektów

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Przewiń do profilu firmy