Ta oferta pracy jest nieaktualna od 237 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. zarządzania przez cele

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2018-04-26

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Specjalista ds. zarządzania przez cele
  miejsce pracy: Warszawa
  numer referencyjny: AKU/009/0218

  Jeśli jesteś gotowy/gotowa na kolejny krok w swojej karierze zawodowej, chciałbyś/chciałabyś podjąć wyzwanie zawodowe, realizować zadania wspierające efektywne zarządzanie organizacją grupy mBanku oraz:

  • wspierać i rozwijać system MbO (Managemet by Objectives), a w tym:
   • zarządzać aplikacją „System planowania i oceny” oraz mieć realny wpływ na jej kształt
   • brać aktywny udział w definiowaniu celów MbO z poszczególnymi obszarami mBanku oraz spółkami Grupy mBanku
   • zapewniać spójność i poprawność celów MbO z określonymi wymaganiami
   • monitorować postęp realizacji procesu zgodnie z przyjętym harmonogramem
   • wspierać komunikację z wszystkimi uczestnikami procesu
   • przygotowywać prezentacje, zestawienia oraz raport
  • wziąć udział w działaniach wprowadzających nowe podejście do MbO -  Objectives & Key Results, w tym:
   • mieć wpływ na docelowe rozwiązanie
   • prowadzić warsztaty, dzielić się wiedzą, tworzyć dobre praktyki
   • zostać administratorem platformy
   • być odpowiedzialnym za strategię komunikacyjną
  • mieć możliwość współpracy z kluczową kadrą Menadżerską Grupy mBanku - TOP100, jednostkami biznesowymi


  Masz to COŚ?

  • posiadasz doświadczenie pracy zdobyte w obszarze: controlling/ biznes/ finanse/ project management/ prowadzenie szkoleń
  • możesz pochwalić się wiedzą z zakresu bankowości i finansów
  • biegle posługujesz się pakietem MS Office (w szczególności Excel oraz Power Point)
  • Twoja znajomość j. angielskiego umożliwia Ci swobodną pracę (szczególnie w pisaniu i czytaniu materiałów)
  • lubisz dzielić się wiedzą, masz pomysł jak robić to w sposób ciekawy i bez nudy, chciałbyś wejść w rolę Szkoleniowca/ Trenera
  • pracujesz z inicjatywą oraz zaangażowaniem
  • uważasz się za osobę otwartą i śmiałą, potrafisz budować relacje oraz prowadzić dyskusje oparte na argumentach


  Oferujemy:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w renomowanej instytucji finansowej
  • możliwość rozwoju w organizacji o wysokich standardach korporacyjnych
  • atrakcyjny pakiet benefitów 

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].