Ta oferta pracy jest nieaktualna od 137 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem

 • Sopot, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 02.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  SALTUS Ubezpieczenia z siedzibą w Sopocie
  poszukuje osoby na stanowisko:

  SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

  Miejsce pracy: Sopot
  Nr ref: (SZR/TUW/01/2019)

  Odpowiedzialność:

  • Udział w procesie identyfikacji, oceny, ograniczania, monitorowania i raportowania ryzyk,
  • Sporządzanie analiz i raportów z zakresu ryzyka,
  • Dokonywanie analizy kluczowych procesów pod względem wystąpienia ewentualnych ryzyk,
  • Rozwijanie i monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej,
  • Prowadzenie działań doradczych w odniesieniu do podnoszenia efektywności systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, w tym ładu organizacyjnego,
  • Współtworzenie i opiniowanie regulacji wewnętrznych w obszarze ryzyka i kontroli wewnętrznej,
  • Udział w procesie przeprowadzania własnej oceny ryzyka i wypłacalności (ORSA).

  Oczekujemy:

  • Wykształcenie wyższe (matematyka, prawo, ekonomia i pokrewne),
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
  • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania adekwatnych wniosków,
  • Komunikatywność,
  • Dokładność i skrupulatność.

  Mile widziane:

  • Znajomość rynku ubezpieczeń oraz przepisów prawa w zakresie Solvency II,
  • Wiedza w zakresie funkcjonujących na rynku standardów zarządzania ryzykiem,
  • Doświadczenie w przeprowadzaniu audytów/kontroli.

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę,
  • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji w szerokim zakresie,
  • Pakiet bonusów: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, dostęp do programu Multisport., wczasy pod gruszą, PPE, świąteczne upominki, możliwość dołączenia do SALTUS Sport team, coroczna integracja firmowa.
  bottom
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Dziękujemy za zainteresowanie naszym ogłoszeniem. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Aplikacje prosimy kierować za pomocą przycisku aplikuj.
  W tytule wiadomości prosimy o wpisanie nazwy stanowiska.

  Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 221 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO*. W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

  Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 221 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

  Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres [email protected] lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:

  1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
  3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
  7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  *  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.