Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]
 
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 • uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
 • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach
  (w przypadku gdy została wyrażona).
Jednocześnie informujemy, że:
 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Bank Gospodarstwa Krajowego

Specjalista ds. Zarządzania Tożsamością

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Bank Gospodarstwa Krajowego

00-495

Warszawa

top
top

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Specjalista ds. Zarządzania Tożsamością
Miejsce pracy: Warszawa

Odpowiedzialność i zadania:

 • Budowanie uprawnień opartych o przyjęty w banku model (RBAC)
 • Wsparcie użytkowników systemu IDM
 • Współpraca przy rozwoju systemu IDM
 • Opracowywanie raportów uprawnień pracowników w systemach i aplikacjach banku
 • Przygotowywanie wewnętrznych regulacji w zakresie zarządzania uprawnieniami

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów, preferowane kierunki: informatyka lub pokrewne
 • Doświadczenie w obszarze zarządzania tożsamością lub bezpieczeństwa IT
 • Znajomość zagadnień z zakresu opracowywania modelu RBAC
 • Wiedza w obszarze bankowych procesów biznesowych
 • Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa z szczególnym uwzględnieniem zarządzania tożsamością i uprawnieniami
 • Znajomość NetiQ i Active Directory
 • Zaawansowana znajomość MS Excel
 • Znajomość baz danych i języka SQL
 • Certyfikaty potwierdzające znajomość rozwiązań wspierających zarządzanie dostępami i uprawnieniami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Przyjazne środowisko pracy
 • Dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych (karta MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, świadczenia z ZFŚS, Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowania do edukacji) oraz szkoleń
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, narciarstwo, rowery, biegi, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację

Prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Specjalista ds. Zarządzania Tożsamością

Odpowiedzialność i zadania:

 • Budowanie uprawnień opartych o przyjęty w banku model (RBAC)
 • Wsparcie użytkowników systemu IDM
 • Współpraca przy rozwoju systemu IDM
 • Opracowywanie raportów uprawnień pracowników w systemach i aplikacjach banku
 • Przygotowywanie wewnętrznych regulacji w zakresie zarządzania uprawnieniami

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów, preferowane kierunki: informatyka lub pokrewne
 • Doświadczenie w obszarze zarządzania tożsamością lub bezpieczeństwa IT
 • Znajomość zagadnień z zakresu opracowywania modelu RBAC
 • Wiedza w obszarze bankowych procesów biznesowych
 • Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa z szczególnym uwzględnieniem zarządzania tożsamością i uprawnieniami
 • Znajomość NetiQ i Active Directory
 • Zaawansowana znajomość MS Excel
 • Znajomość baz danych i języka SQL
 • Certyfikaty potwierdzające znajomość rozwiązań wspierających zarządzanie dostępami i uprawnieniami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Przyjazne środowisko pracy
 • Dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych (karta MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, świadczenia z ZFŚS, Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowania do edukacji) oraz szkoleń
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, narciarstwo, rowery, biegi, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację

Prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne