Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. zarządzenia projektami

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Polesie

Łódź

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą projektów realizowanych w Łukasiewicz-IBWCh w ramach pozyskanych dotacji i subwencji ukierunkowanych na prowadzenie badań i działań badawczo-rozwojowych i innowacyjnych;

 • współpraca z pozostałymi służbami administracyjnymi Łukasiewicz-IBWCh, jak i jednostkami zewnętrznymi zarządzającymi środkami finansowymi w zakresie obsługi realizacji projektów;

 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości wynikającej z powyższych zadań;

 • ochrona danych osobowych zawartych w dokumentach i bazach danych;

 • terminowe i zgodne pod względem formalnym i rzeczowym wykonywanie obowiązków wynikających z zakresu pracy

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe

 • doświadczenie zawodowe w pracy biurowej związanej z zarządzaniem projektami

 • doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia dokumentacji projektowej, rozliczeń finansowych, ogólnych zasad realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych i unijnych,

 • umiejętność wykorzystania w pracy aplikacji MS Office Excel

 • odpowiedzialność, sumienność i umiejętność pracy w zespole

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

Mile widziane

 • wiedza i doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z zagadnieniami prawa własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań naukowych oraz znajomość języka angielskiego

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • elastyczny czas pracy

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę na samodzielnym stanowisku specjalistycznym w organizacji naukowo-badawczej

 • możliwość nauki i rozwoju zawodowego

 • wsparcie przy wdrożeniu do nowych zadań

 • możliwość realizowania własnych, innowacyjnych pomysłów

 • atrakcyjna oferta benefitów

 • elastyczne godziny pracy

 • przyjazną atmosferę

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

Jednostka naukowa o ponad 65-letniej tradycji, prowadząca działalność badawczo-rozwojową o charakterze interdyscyplinarnym, w obszarach takich jak: biopolimery, biomateriały, polimery i włókna syntetyczne, biotechnologia i nanotechnologia, celuloza i papier oraz ochrona środowiska.

Przewiń do profilu firmy

Wymagane dokumenty

 • własnoręcznie podpisane CV z Klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodna z RODO) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych z siedzibą w Łodzi ul. Skłodowskiej-Curie 19/27 numer KRS 0000855928 w celu uczestnictwa w bieżącej rekrutacji* oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych* organizowanych przez IBWCh. (* niepotrzebne skreślić) Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

 • kopie świadectw pracy.

Aplikacja

Osoby zainteresowane proszone są o składanie swoich aplikacji (CV, list motywacyjny) za pomocą przycisku aplikowania, osobiście w sekretariacie Instytutu Sieci lub nadesłanie pocztą na adres:

Sieć Badawcza Łukaszewicz

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27

90-570 Łódź

Dokumenty powinny znajdować się w zamknięte kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. zarządzenia projektami".

Wybrani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Po wyłonieniu kandydata na ogłaszane stanowisko pracy, podana zostanie do publicznej wiadomości informacja o wynikach naboru na stronie internetowej: www.ibwch.lodz.pl w zakładce „Kariera”.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów nie zaproszonych będą przechowywane w Dziale Kadrowo-Płacowym Instytutu do dnia 31-10-2021 r.

Po upływie tego terminu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.