w placówce w Rumi

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do BANKU RUMIA SPÓŁDZIELCZEGO, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Wobec powyższego prosimy o zawarcie w swoim CV klauzuli o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Rumia Spółdzielczy danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej / aktualnej i przyszłych rekrutacji*

*niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bank Rumia Spółdzielczy z siedzibą w 84-230 Rumia ul. Morska 21.
 2. W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected]
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w  ogłoszeniu oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych jeżeli wyraziłaś/eś na to zgodę – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione Firmie „Makra Doradztwo Personalne” z siedzibą w 70-241 Szczecin ul. Kopernika 6/1 w celu realizacji procesu rekrutacyjnego w zakresie testowanie i opiniowanie kandydatów na pracowników.
 5. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji do 2 lat.
 6. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych oraz cofnięcia zgody w każdym czasie. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do  wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 8. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.
Bank Rumia Spółdzielczy

Specjalista ds. zgodności

Bank Rumia SpółdzielczyO firmie

Bank Rumia Spółdzielczy

Morska 21

Rumia

Bank Rumia Spółdzielczy jest instytucją finansową z 70-letnim doświadczeniem w sprzedaży produktów bankowych na lokalnym rynku. Zgodnie ze słowami naszej misji: „Realizujemy pomysły ludzi stąd". Ponadto, w codziennych działaniach kierujemy się przyjętymi wartościami: relacje, zespół, odpowiedzialność, aktywność, doskonałość, perspektywa. Nowoczesna Centrala i Oddziały, konkurencyjna oferta i wysoka jakość obsługi pozwalają naszemu Bankowi osiągnąć wysokie wyniki oraz szczycić się wieloma tytułami, m.in. godłem „Bank Spółdzielczy Roku 2015" nadanym przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.

Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:
Specjalista ds. zgodności
w placówce w Rumi

Twoje zadania:

 • Opiniowanie nowych produktów/usług bankowych i procesów pod kątem ryzyka wystąpienia zdarzeń compliance.
 • Opiniowanie regulacji i procedur wewnętrznych oraz udział w ich tworzeniu i  aktualizowaniu.
 • Monitorowanie procesu aktualizacji obowiązujących w banku regulacji.
 • Prowadzenie rejestru naruszeń compliance.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu ryzyka compliance i przedstawianie Zarządowi działań mających na celu minimalizowanie powstałego ryzyka braku zgodności.
 • Kształtowanie świadomość istnienia ryzyka braku zgodności wśród pracowników Banku poprzez inicjowanie lub realizowanie szkoleń z obszaru compliance.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze lub bankowe (warunek konieczny).
 • Minimum 3 letniego doświadczenia w bankowości, finansach lub departamencie prawnym w obszarze tworzenia regulacji wewnętrznych oraz produktów bankowych (warunek konieczny).
 • Dobrej znajomości prawa bankowego, produktów i usług bankowych oferowanych klientom instytucjonalnym i indywidualnym.
 • Zdolność logicznego formułowania wniosków.
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i jej przekazywania.

Co oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenie w ramach umowy o pracę.
 • Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w stabilnej firmie.
 • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń i rozwoju kwalifikacji.
 • Uczestniczenie w interesujących projektach.
 • Pakiet socjalny, w tym opieka medyczna, karty podarunkowe, Pracowniczy Program Emerytalny.

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą:

INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

Prosimy o zawarcie w swoim CV klauzuli o następującej treści:
 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Rumia Spółdzielczy danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej / aktualnej i przyszłych rekrutacji*
 
*niepotrzebne skreślić
Bank Rumia Spółdzielczy jest instytucją finansową z 70-letnim doświadczeniem w sprzedaży produktów bankowych na lokalnym rynku. Zgodnie ze słowami naszej misji: „Realizujemy pomysły ludzi stąd". Ponadto, w codziennych działaniach kierujemy się przyjętymi wartościami: relacje, zespół, odpowiedzialność, aktywność, doskonałość, perspektywa. Nowoczesna Centrala i Oddziały, konkurencyjna oferta i wysoka jakość obsługi pozwalają naszemu Bankowi osiągnąć wysokie wyniki oraz szczycić się wieloma tytułami, m.in. godłem „Bank Spółdzielczy Roku 2015" nadanym przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.

Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:
Specjalista ds. zgodnościNumer ref.: w placówce w Rumi

Twoje zadania:

 • Opiniowanie nowych produktów/usług bankowych i procesów pod kątem ryzyka wystąpienia zdarzeń compliance.
 • Opiniowanie regulacji i procedur wewnętrznych oraz udział w ich tworzeniu i  aktualizowaniu.
 • Monitorowanie procesu aktualizacji obowiązujących w banku regulacji.
 • Prowadzenie rejestru naruszeń compliance.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu ryzyka compliance i przedstawianie Zarządowi działań mających na celu minimalizowanie powstałego ryzyka braku zgodności.
 • Kształtowanie świadomość istnienia ryzyka braku zgodności wśród pracowników Banku poprzez inicjowanie lub realizowanie szkoleń z obszaru compliance.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze lub bankowe (warunek konieczny).
 • Minimum 3 letniego doświadczenia w bankowości, finansach lub departamencie prawnym w obszarze tworzenia regulacji wewnętrznych oraz produktów bankowych (warunek konieczny).
 • Dobrej znajomości prawa bankowego, produktów i usług bankowych oferowanych klientom instytucjonalnym i indywidualnym.
 • Zdolność logicznego formułowania wniosków.
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i jej przekazywania.

Co oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenie w ramach umowy o pracę.
 • Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w stabilnej firmie.
 • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń i rozwoju kwalifikacji.
 • Uczestniczenie w interesujących projektach.
 • Pakiet socjalny, w tym opieka medyczna, karty podarunkowe, Pracowniczy Program Emerytalny.

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą:

Prosimy o zawarcie w swoim CV klauzuli o następującej treści:
 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Rumia Spółdzielczy danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej / aktualnej i przyszłych rekrutacji*
 
*niepotrzebne skreślić

INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

Ogłoszenie archiwalne