Oferta pracy

Specjalista Działu Techniczno-Eksploatacyjnego

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAROLEW" W ŁODZIO firmie

4 500‐5 500 zł brutto / mies.
 • Bratysławska 6A
  Łódź, łódzkie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAROLEW" W ŁODZI

Bratysławska 6A

Łódź

Zatrudniamy kilkudziesięciu pracowników, mamy zgraną ekipę i potrzebujemy nowego Kierownika/Specjalistę ds. technicznych.
Obsługujemy osiedle KAROLEW na Łódzkiej Retkinii.
 

Specjalista Działu Techniczno-Eksploatacyjnego

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • Nadzór nad stanem technicznym zasobów mieszkaniowych Spółdzielni,
 • Organizacja i nadzór robót remontowo-konserwacyjnych oraz inwestycyjnych.
 • Współpraca z Zarządem w zakresie przygotowania i realizacji rocznych planów gospodarczych w zakresie remontów i inwestycji,
 • Nadzór nad wykonaniem zleceń wynikających z okresowych przeglądów technicznych wymaganych przepisami Prawa Budowlanego,
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi (instytucje, urzędy, biura projektowe, firmy budowlane i usługowe),
 • Kierowanie działem technicznym i koordynacja zadań podległych pracowników,
 • Udział w przetargach dotyczących wyboru wykonawców.

Wymagania:

 • Znajomość ustaw: o spółdzielniach mieszkaniowych i prawo spółdzielcze, znajomość prawa budowlanego, zasad kosztorysowania robót remontowo-budowlanych, znajomość przepisów i zagadnień dotyczących spraw technicznych i eksploatacyjnych w budownictwie mieszkaniowym.
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: ogólnobudowlane, elektryczne lub drogowe
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji.
 • Wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę.
 • Odporność na stres, dyspozycyjność
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Kreatywność i umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku.
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w branży budowlanej oraz doświadczenie w pracy w Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Oferujemy:

 • Rozwojowe stanowisko z możliwością zdobycia doświadczenia i pracę z ciekawymi zagadnieniami.


Oferta Kandydata musi zawierać:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia.

Oferty prosimy składać
w terminie do dnia 30 października 2020 r.

na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KAROLEW” w  Łodzi, ul. Bratysławska 6A
w zamkniętej kopercie, w skrzynce wrzutowej zawieszonej przy wejściu do  siedziby Spółdzielni lub klikając w przycisk aplikowania.

Kandydat zakwalifikowany na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostanie telefonicznie lub e-mailowo zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Uwagi:
1.Warunkiem zatrudnienia jest orzeczona przez lekarza medycyny pracy zdolność do pracy na w/w stanowisku.

2.Do dokumentacji naboru, można załączyć niniejszą klauzulę, jeżeli kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby innych rekrutacji:

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,KAROLEW’’ w Łodzi  z siedzibą w Łodzi, ul. Bratysławska 6a,  przez okres pięciu lat.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy