Oferta pracy

Specjalista/Ekspert ds. analiz i rozliczeń systemów motywacyjnych

PKO Leasing SAO firmie

PKO Leasing SA

Chłodna 52

Warszawa

Specjalista/Ekspert ds. analiz i rozliczeń systemów motywacyjnychNumer ref.: Departament Finansów, Zespół ds. analiz i rozliczeń systemów motywacyjnych

Na co dzień jako Ekspert:

 • współpracujesz z Departamentem Wsparcia Sprzedaży oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie nadawania celów sprzedażowych,
 • współpracujesz z Zespołem Kontrolingu i Planowania w zakresie nadawania i rozliczania celów finansowych funkcjonujących w systemach motywacyjnych Spółki,
 • pozyskujesz z Zespołu Hurtowni Danych i Raportowania dane niezbędne do cyklicznego rozliczania celów funkcjonujących w systemach motywacyjnych Spółki,
 • cykliczne (miesięcznie lub kwartalnie) rozliczasz cele funkcjonujące w systemach motywacyjnych Spółki,
 • bierzesz udział w budowie i rozwoju, wdrażaniu narzędzi i modeli wspomagających proces funkcjonowania systemu premiowego w Spółce,
 • przygotowujesz prezentacje, analizy i raporty na potrzeby wewnętrzne Spółki w zakresie trendów i rozkładów kształtowania się poziomu realizacji składników systemu premiowego oraz ich wpływu na cele finansowe Spółki. 

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • masz doświadczenie w organizacji finansowej na podobnym stanowisku,
 • posiadasz doświadczenie w pracy z aplikacjami monitorującymi sprzedaż produktów finansowych i wykonania celów premiowych,
 • masz wiedzę kontrolingową z zakresu budowy, funkcjonowania i rozliczania systemów motywacyjnych dla różnych szczebli organizacji finansowej,
 • posiadasz wysokie umiejętności analitycznego myślenia, przetwarzania danych, tworzenia raportów, zestawień oraz formułowania wniosków,
 • bardzo dobrze znasz MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Excela oraz Power Point,
 • dobrze znasz SQL (SQL Server) i VBA,
 • umiesz pracować w zespole, masz zdolności komunikacyjne i interpersonalne oraz jesteś odporny na stres,
 • dobrze organizujesz pracę własną, jesteś systematyczny, skrupulatny oraz dokładny w wykonywaniu bieżących obowiązków.
 • jeśli masz sprawność pracy z bazami danych, będzie to dodatkowym atutem,
 • masz wyższe wykształcenie w zakresie: bankowość i finanse, ekonomia.

Wybranym osobom oferujemy:

 • zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę w jednej z najlepszych firm leasingowych należącej do Grupy Kapitałowej Największego Banku w Polsce,
 • możliwość zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności, kwalifikacji wraz z systemem motywacyjnym uzależnionym od realizacji celów zespołowych,
 • możliwość korzystania z pakietu socjalnego: opieka medyczna, pakiet Multisport, Pracowniczy Program Emerytalny.

PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi (93-281), przy al. Śmigłego Rydza 20 („Spółka”) informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz że: Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celach związanych z zatrudnieniem, jeśli zostanie nawiązany stosunek pracy tj. w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę i ewentualnej realizacją tej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. regulujących proces zatrudniania pracowników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przekazanie przez Państwa danych osobowych określonych w przepisach prawa pracy jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Państwa uczestnictwa w procesie rekrutacji. Spółka może także przetwarzać Państwa dane osobowe w celach związanych z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Spółka będzie przetwarzać inne dane osobowe niż te, których Spółka może wymagać w celu rekrutacji na podstawie przepisów prawa jeśli udzielą Państwo Spółce zgody na ich przetwarzanie, w takim przypadku przetwarzanie takich Państwa danych będzie opierać się na Państwa zgodzie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W powyższym przypadku oraz w innych przypadkach, gdy Spółka prosi Państwa o zgodę na przetwarzanie danych i wyrażą Państwo dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w zgodzie. Podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas zgoda. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody zostaną Państwo poinformowani o skutkach nieudzielenia lub wycofania zgody. W celach administrowania zasobami personalnymi Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów z grupy kapitałowej PKO Bank Polski S.A., do której należy Spółka. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki np. do dostawców usług IT, audytorów, doradców, a także do podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. W przypadku zmian w zakresie danych osobowych Spółka zachęca do informowania jej o takich zmianach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, PKO Leasing S.A. al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, Łódź (93-281), adres e-mail: [email protected]

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Ogłoszenie archiwalne