Oferta pracy

Specjalista/Ekspert ds. ESG, pion zarządzania ryzykiem w mBanku

mBank S.A.O firmie

 • Łódź, łódzkie

 • Ogłoszenie wygasło 15 dni temu
 • Praca zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Ekspert
Specjalista/Ekspert ds. ESG, pion zarządzania ryzykiem w mBankuNumer ref.: SPE/46/0321

Jeżeli ochrona klimatu i zrównoważony rozwój są dla Ciebie ważne i  chcesz mieć wpływ na realizację strategii ESG w obszarze ryzyka jednego z kluczowych banków,

to ta praca jest właśnie dla Ciebie!

 

Jeśli chciałbyś/chciałabyś:

 • wpływać na realizację strategii ESG w jednym z kluczowych banków w sektorze
 • realizować projekty ryzyka związane z czynnikami ESG i Celami Zrównoważonego Rozwoju
 • prowadzić lub brać udział w projektach ze strony pionu ryzyka dotyczących: raportowania o zrównoważonym rozwoju; raportowania zintegrowanego
 • analizować i projektować działania z zakresu ESG w pionie ryzyka
 • wspierać z ramienia ryzyka działania sprzedażowe, edukacyjne i rozwojowe w zakresie ESG
 • przekładać wytyczne regulacyjne w zakresie ESG na praktykę bankową
 • wspierać stress testy klimatyczne

Masz to COŚ?

 • radość z pracy z ludźmi i ich sukcesów
 • samodzielność oraz inicjatywa w działaniu!
 • doświadczenie w realizacji projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju lub CSR
 • łatwość w komunikacji słownej i pisemnej
 • doświadczenie w pracy w instytucji finansowej
 • znajomość zagadnień z obszaru ryzyka oraz produktów i procesów bankowych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • zdolności organizacyjne potwierdzone doświadczeniem w zakresie organizacji projektów

 

Coś od nas:

 • wspaniały zespół - pełen chęci do działania
 • możliwość ciągłego rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań zawodowych poprzez realizację ciekawych zadań
 • zdobywanie wiedzy z całego obszaru ryzyka, szerokie spojrzenie na Grupę mBanku
 • możliwość poznania wszystkich procesów w banku i kluczowych spółek
 • możliwość wpływu i kreowania przyszłości banku
 • fajna atmosfera pracy
 • zatrudnienie na umowie o pracę
 • bogaty pakiet socjalny (opieka medyczna, dofinansowanie do wypoczynku, karta sportowa i inne)
 • oferta szkoleń (m.in. Piątki z rozwojem) oraz aplikacje do nauki i rozwoju (korzystamy np. z LinkedIn Learning)
 • pracę zdalną też mamy (a nasze biura to Wieża mBank w Warszawie i Przystanek mBank w Łodzi)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne