Ta oferta pracy jest nieaktualna od 14 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista - Główny Mechanik Zespołu Utrzymania Ruchu

 • Głębinów (pow. nyski), opolskie
 • Specjalista
 • 05.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  BIOAGRA S.A. – czołowy producent etanolu i produktów paszowych,
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
  Specjalista / Główny Mechanik Zespołu Utrzymania Ruchu

  OPIS STANOWISKA:

  • Opracowanie planu przeglądów i konserwacji urządzeń mechanicznych oraz nadzór nad jego realizacją;
  • Opracowanie instrukcji oraz dokumentacji technicznej w celu wykonania prac remontowych;
  • Przygotowanie wykazu prac realizowanych podczas planowych postojach zakładu;
  • Negocjacja warunków oraz nadzór nad wykonaniem prac przez firmy zewnętrzne;
  • Negocjacja warunków, zamawianie części zamiennych oraz nadzór nad wykonaniem prac przez serwisy zagraniczne;
  • Nadzór oraz realizacja zamówień w celu zapewnienia bezpiecznych stanów na magazynie ZUR-u;
  • Realizacja zakupów części zamiennych oraz usług poprzez platformę zakupową Logintrade;
  • Współpraca z Działem Zakupów Centralnych w clu negocjacji warunków umów serwisowych oraz zakupu części zapasowych;
  • Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz nadzór nad realizacją standardów ISO oraz BHP;
  • Organizacja oraz nadzór nad wykonaniem badań okresowych (rewizji zewnętrznych, rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych) urządzeń podlegających pod dozór UDT, TDT oraz UM;
  • Udział przy ustalaniu warunków oraz realizacji prac inwestycyjnych;
  • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz listy części krytycznych dla nowych urządzeń;
  • Opracowanie oraz nadzór nad realizacją planu szkoleń pracowników ZUR-u.

  WYMAGANIA:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (kierunek mechaniczny, budowa maszyn);
  • Uprawnienia energetyczne do 15 kV;
  • Kilkuletnie doświadczenie w służbach utrzymania ruchu zakładów produkcyjnych;
  • Umiejętność planowania i organizowania pracy;
  • Umiejętność czytania schematów hydraulicznych, pneumatycznych oraz rysunku technicznego;
  • Znajomość obsługi komputera PC i oprogramowania MS Office;
  • Dobra znajomość języka angielskiego.

  OFERUJEMY:

  • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku;
  • Szkolenia specjalistyczne;
  • Prywatną opiekę medyczną LUXMED;
  • Możliwość nauki języka angielskiego;
  • Kartę sportową ’Ticket Sport & Culture’.

   

  CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać klikając:

  Przesłanie do Spółek z grupy BZK danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez spółkę w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIOAGRA S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 97A, dalej „Spółka” z którą można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
   1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Spółce , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
   2. w celu podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
   3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
   4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki , zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu Spółce obrony swych praw.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z grupy BZK, w zakresie koniecznym do prowadzenia procesu rekrutacji, podmiotom świadczącym usługi na ich rzecz w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. w zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.
  * Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Spółek:
  - BZK Group Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
  - Bakoma Sp. z.o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
  - Polskie Młyny S.A. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
  - Komagra Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
  - BIOAGRA-OIL S.A. ul. Przemysłowa 64, 43-100 Tychy
  - BIOAGRA S.A. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
  - BZK ALCO ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa