Ta oferta pracy jest nieaktualna od 153 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista - Inżynier budowy

 • Gryfice, Kamień Pomorski, zachodniopomorskie
 • Specjalista
 • 2019-01-21

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  PGE Energia Odnawialna S.A. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE i zajmującą się wytwarzaniem energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii oraz świadczeniem Regulacyjnych Usług Systemowych
   
  Ogłasza rekrutację na stanowisko:

  Specjalista - Inżynier budowy

  Miejsce pracy: Gryfice, Kamień Pomorski
  GKPGE/EO/DI/01/2019
  Miejsce pracy: biuro budowy – rejon miejscowości Gryfice lub Kamień Pomorski

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • wsparcie Kierownika Projektu w zakresie zarządzania i nadzoru wykonawców w procesie realizacji projektu farm wiatrowych wraz z linią 110kV umożliwiającą wyprowadzenie mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
  • współpraca z firmą pełniącą obowiązki Inżyniera Kontraktu m.in. przy weryfikacji raportów zawansowania prac, udział w naradach budowy,
  • prowadzenie dokumentacji budowy, archiwizacja (korespondencja z wykonawcami, organami administracji publicznej i innymi interesariuszami projektu),
  • czynny udział w rozliczaniu etapów budowy inwestycji – kamienie milowe,
  • nadzór nad jakością i terminowością prac zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  • kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją, umowami inwestycyjnymi,
  • koordynowanie współpracy pomiędzy wykonawcami a dostawcami,
  • aktywne rozwiązywanie problemów w ramach powierzonych zadań.

  Profil idealnego kandydata:

  • wykształcenie wyższe w kierunku technicznym (preferowane kierunki: budownictwo, elektroenergetyka lub pokrewne),
  • bardzo dobra znajomość obsługi MS Office, w szczególności Excel, Word, MS Project, AutoCAD (mile widziana znajomość SAP),
  • doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych,
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność czytania dokumentacji budowlanej,
  • umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności pracy w zespole,
  • mobilność i dyspozycyjność,
  • sumienność,
  • aktywne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa, samodzielność,
  • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
  • mile widziana znajomość języka angielskiego.

  Ze swojej strony gwarantujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego,
  • możliwości rozwoju zawodowego,
  • szansę na udział w realizacji ciekawego projektu.

  Oferty kandydatów prosimy przesyłać, klikając w przycisk:

  aplikuj
  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
  I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 59a
  II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Energia Odnawialna S.A. pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
  III.Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
  IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
  V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
  IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
   
  Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.