Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista Inżynieryjno - Techniczny (Full Stack Python Developer)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieO firmie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

aleja Adama Mickiewicza 30

Kraków

Technologie, których używamy

Wymagane

 • SQL

 • HTML

 • CSS

 • Python

 • Django

 • Bootstrap

 • Rest

 • Git

Twój zakres obowiązków

 • praca nad nowymi projektami wewnętrznymi

 • projektowanie, rozwijanie aplikacji webowych i backendu w języku Python

 • dobrze sprecyzowane zadania i funkcje ustalane w ramach ścisłej współpracy z Product Ownerem

 • wpływ na kierunki rozwoju tworzonych projektów

 • duża swoboda w doborze technologii

 • praca w pełni zdalna w czasie zagrożenia epidemicznego

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane informatyczne),

 • dobra znajomość języków programowania JavaScript, Python

 • dobra znajomość narzędzi i technologii webowych, ze szczególnym uwzględnieniem HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Django,

 • znajomość technologii baz danych SQL (przynajmniej jedna z PostgreSQL, MySQL, MS-SQL),

 • podstawowa znajomość Git

Mile widziane

 • znajomość jednego z frontendowych frameworków Javascript: Vue.js, React.js lub Angular

 • znajomość środowiska Linuxowego

 • znajomość technologii Docker

 • umiejętność pracy zespołowej

To oferujemy

 • praca w stabilnej instytucji publicznej w wymiarze pełnego etatu lub mniejszym

 • dobrze określone oczekiwania i godziny pracy do ustalenia z bezpośrednim przełożonym

 • praca z wykorzystaniem podejścia i technik Agile

 • możliwości rozwoju i realizacji projektów w nowych technologiach

 • przyjacielska atmosfera

 • atrakcyjny pakiet dodatków (multisport, dofinansowania do wypoczynku i inne)

 • projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu, na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia, także na czas nieokreślony.

Przewidywany termin zatrudnienia 12 lipca 2021 r.

Zgłoszenie winno zawierać:

CV

ew. dokumenty (kserokopie) potwierdzające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje oraz ewentualne referencje.

"Akademia Górniczo-Hutnicza nie wymaga od Państwa jakichkolwiek innych informacji niż wynikające z przepisów prawa (tj. imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Jeżeli jednak zdecydują się Państwo dołączyć do zgłoszenia swoje zdjęcie lub inne informacje, prosimy o wypełnienie i dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do ogłoszenia. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można się zapoznać na stronie internetowej AGH w zakładce Ochrona Danych Osobowych (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.agh.edu.pl%2FRODO&data=04%7C01%7Cdlafirm%40pracuj.pl%7C12b5221b46184ec3537808d91c518d13%7Cad707330bfaa4638a2b32314c59e88a2%7C0%7C0%7C637571958842827551%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bmeVhsK65q8SYZm7e%2FBYv3zsSLvtCbLiCzvFNwaOpOg%3D&reserved=0)."

 • Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) kandydatami. Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.