Ta oferta pracy jest nieaktualna od 250 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista Inżynieryjno - Techniczny

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 12.02.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
  poszukuje kandydata na stanowisko:

  SPECJALISTY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO
  w Pracowni Informatyki Sądowej
  Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  Wymiar zatrudnienia: 1 etat

   Wynagrodzenie zasadnicze: 2.480 – 4.500 zł*
  (w zależności od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy)
  Miejsce pracy: Kraków
  Nr referencyjny: 3/2018/I

  Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.:

  • prowadzenie badań nad zawartością cyfrowych nośników informacji,
  • opracowywanie ekspertyz z zakresu informatyki sądowej,
  • opracowywanie nowych metod analizy,
  • tworzenie nowych programów narzędziowych,
  • administrowanie podległymi urządzeniami,
  • prowadzenie prac badawczych.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe (informatyczne lub kierunki techniczne),
  • mile widziane doświadczenie w zakresie opracowywania analiz i opinii dotyczących dowodów cyfrowych,
  • znajomość jednego lub kilku z wymienionych języków programowania (Perl, Python, PHP, Java),
  • znajomość jednego lub kilku z wymienionych systemów operacyjnych (np. Windows, Linux/Unix, MAC OSX),
  • podstawowa umiejętność konfigurowania i zarządzania sieciami komputerowymi (router, switch, komputer),
  • znajomość budowy komputerów, podzespołów komputerowych,
  • znajomość budowy i zasady działania urządzeń mobilnych oraz systemów operacyjnych Android, iOS (telefony komórkowe, smartfony, tablety, itp.)
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację (w mowie i piśmie) oraz korzystanie z dokumentacji technicznej,
  • umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia, wysoki poziom kultury osobistej, systematyczność, odporność na stres, motywacja do ciągłego kształcenia.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
  • możliwość pracy w prestiżowej Instytucji,
  • fundusz socjalny (karnety do teatru i kina, dofinansowanie wypoczynku, karta Multisport)

  Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Instytutu / przesłać na adres:

   

  Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

  ul. Westerplatte 9

  31-033 Kraków

   

  do dnia 14 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub przesłać za pośrednictwem platformy pracuj.pl (przycisk APLIKUJ)

   

  Aplikacja przesłana za pośrednictwem platformy pracuj.pl powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty (aplikacje zawierające wyłącznie CV zostaną odrzucone jako niespełniające wymagań formalnych).

   

  Informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu zostanie przesłana wybranym kandydatom drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.

   

  Instytut nie odsyła złożonych dokumentów. Oferty kandydatów, którym nie zostanie zaproponowana praca w Instytucie, zostaną komisyjnie zniszczone.

  Wymagane dokumenty:

  • CV i własnoręcznie podpisany list motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego naboru,
  • kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
  • oświadczenie kandydata o następującej treści:

  …………………., dnia ……………..


  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O ZATRUDNIENIE
       W INSTYTUCIE EKSPERTYZ SĄDOWYCH

   

  • Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
  • Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.
  • Oświadczam, że nie byłam skazana / nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Instytucie Ekspertyz Sądowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późń. zm.).

                                                                                                                       
  czytelny podpis

   
   
  * oprócz wynagrodzenia zasadniczego w Instytucie wypłacane są również: dodatek za wysługę lat w wysokości 5%–20% wynagrodzenia zasadniczego oraz premia w wysokości i na warunkach określonych w regulaminie premiowania pracowników Instytutu (10%-15% wynagrodzenia zasadniczego)