Ta oferta pracy jest nieaktualna od 186 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista Inżynieryjno-Techniczny

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 17.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Instytut Transportu Samochodowego
  poszukuje kandydatek / kandydatów na stanowisko dla 6 osób:

  Specjalista Inżynieryjno-Techniczny

  Operator Katalogu Marek i Typów Pojazdów

  Miejsce pracy: Warszawa

  Opis stanowiska:

  Obsługa Centralnego Katalogu Marek i Typów Pojazdów w zakresie gromadzenia oraz przetwarzania danych technicznych i eksploatacyjnych pojazdów, w tym:

  • Analiza i weryfikacja dokumentacji pojazdów,
  • Klasyfikowanie pojazdów do celu ich rejestracji i ewidencji, także w oparciu o:
   • dokumenty homologacyjne,
   • zasoby archiwalne,
   • informacje wewnętrzne Instytutu,
  • Wsparcie wiedzą pracowników wydziałów komunikacji.

  Wymagania:

  • Wykształcenie minimum średnie techniczne,
  • Znajomość bieżącego i historycznego nazewnictwa marek i modeli pojazdów,
  • Zainteresowania motoryzacją w zakresie danych technicznych pojazdów,
  • Umiejętność udzielania informacji technicznych na temat pojazdów,
  • Bardzo dobra znajomość komputera i urządzeń peryferyjnych oraz pakietu Ms Office,
  • Prawo jazdy kategorii B,
  • Chęć poszerzania wiedzy związanej z powierzonymi zadaniami. 

  Dodatkowym atutem będą:

  • Wykształcenie kierunkowe w zakresie techniki samochodowej i motoryzacji,
  • Podstawowa znajomość języków obcych,
  • Znajomość zasad działania baz danych,
  • Imienne uprawnienia diagnosty.

  Oferujemy:

  • stabilną pracę na odpowiedzialnym stanowisku w wiodącym instytucie naukowym realizującym międzynarodowe i krajowe projekty badawcze w zakresie transportu samochodowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • możliwość rozwoju oraz zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
  • elastyczny czas pracy (od godz. 7.00-9.00 do godz.15.00-17.00)
  • szeroki pakiet prywatnej opieki medycznej,
  • świadczenia z funduszu socjalnego, m.in. karta MultiSport Plus

  Czekamy na Państwa CV do dnia 31 maja 2018 r.

  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Mając na uwadze poniższy obowiązek informacyjny prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji niniejszej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 80”
   
  Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe: 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 80 (dalej: „Administrator”).
  2. Dane kontaktowe Administratora: [email protected]
  3. Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
   • w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym art. 22(1) §1 kodeksu pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   • do celu rekrutacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   • w celu przyszłych rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   • w zakresie i w celu, na jaki udzielona została przez Panią/Pana odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody
   w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania procesu rekrutacji, a w zakresie, w jakim udzielono zgody – do czasu wycofania zgody.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z usług których Administrator korzysta podczas procesu zatrudnienia, tj.: Grupa Pracuj sp. z o.o. oraz LUX MED. Sp. z o.o.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie
   z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).
  9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić udziału w procesie rekrutacji.