Oferta pracy

Specjalista IT

Kilargo Sp. z o. o.O firmie

 • Chechło Pierwsze (pow. pabianicki), łódzkie

 • Ogłoszenie wygasło 24 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Jesteśmy jednym ze ściśle wiodących producentów i sprzedawców lodów w Polsce!

Dwie główne gałęzie działalności Kilargo Sp. z o. o. to sprzedaż marek własnych produkowanych na zamówienie sieci handlowych oraz naszego brandu Augusto. Nasze produkty są obecne w całej Europie, północnej i środkowej Afryce oraz Ameryce Południowej.

 

Drogi Kandydacie, jeśli przejdziesz pomyślnie proces rekrutacji, będziesz miał okazję pracować w dynamicznej firmie, która jest niekwestionowanym liderem w produkcji lodów.

Aktualnie poszukujemy osoby chcącej podjąć wyzwanie na stanowisku:

Specjalista IT

Obowiązki:

 

 • Wsparcie użytkowników w ramach pierwszej linii,
 • Wstępna diagnoza i przekazywanie zgłoszeń do drugiej linii wsparcia,
 • Obsługa podstawowych awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • Instalowanie i konfiguracja stacji roboczych,
 • Wsparcie administratora lokalnego,
 • Opieka nad sprzętem IT,
 • Współpraca z zewnętrznymi partnerami,
 • Dbanie o bezpieczeństwo infrastruktury IT, 
 • Współtworzenie dokumentacji i procedur,
 • Wydawanie sprzętu IT nowym pracownikom,
 • Udział w bieżących projektach IT

Wymagania:

 

 • Wykształcenie średnie techniczne lub ogólne,
 • Podstawowa wiedza z zakresu informatyki oraz sieci komputerowych, 
 • Znajomość systemów Windows oraz programów pakietu Office,
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji technicznej,
 • Znajomość sprzętu komputerowego, biurowego i urządzeń mobilnych,
 • Wiedza z zakresu poczty elektronicznej i Internetu,
 • Umiejętność szybkiego diagnozowania problemów,
 • Umiejętność określenia i realizacji priorytetów w codziennej pracy,
 • Elastyczność w działaniu,
 • Umiejętności interpersonalne, 
 • Nastawienie na współpracę wewnętrzną i zewnętrzną.

Oferujemy:

 

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia,
 • Niezbędne narzędzia pracy, 
 • Pakiet benefitów: karta Multisport, ubezpieczenie na życie, kurs języka angielskiego z dostępem do platformy e-learningowej,
 • Przyjazną, niekorporacyjną atmosferę pracy

Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym (KRS: 7582 7) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku gdy stanowisko pracy, na które aplikuję wiąże się z korzystaniem z odzieży i obuwia roboczego, wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich rozmiarów ubrań i obuwia w celu zakupu przez przyszłego pracodawcę odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego.

 

Wyrażenie poniższej zgody umożliwia udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym (KRS: 7582 7) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy:

 1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym przy ul. Torowej 13, 95-082 Dobroń (KRS: 0000075827).
 2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pan/Pani uczestniczy, a w razie wyrażenia stosownej zgody również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym.
 3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) [art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”].
 4. Przysługuje Pani/Panu:
  - prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  - prawo do przenoszenia danych;
  - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - w zakresie, jakim podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym.
 6. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez administratora – pracownicy, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego wykonywania pracy; zleceniobiorcy/usługodawcy, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego świadczenia usług; inne osoby, o ile jest to niezbędne i pozostaje w zgodzie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą służyły podejmowaniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Kilargo Sp. z o.o., w którym Pani/Pan uczestniczy, a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Kilargo Sp. z o.o. – przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]

Chcesz wiedzieć, dokąd zmierzamy i jakimi wartościami się kierujemy?
Sprawdź tutaj:
http://www.kilargo.pl/node/2#

 

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne