Informacja Administratora Danych Osobowych

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: [email protected]

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista IT ds. Infrastruktury i Usług Sieciowych.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.

5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a)     prawo dostępu do treści swoich danych,

b)     prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c)     prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

f)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Specjalista IT ds. Infrastruktury i Usług Sieciowych

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYO firmie

 • Gdańsk
  Gdańsk, pomorskie
 • Ważna jeszcze 18 dni
  9 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Specjalista

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
poszukuje kandydata na stanowisko
SPECJALISTA IT DS. INFRASTRUKTURY I USŁUG SIECIOWYCH
Miejsce pracy: Gdańsk

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • administrowanie systemami informatycznymi opartymi o system Linux,
 • zapewnianie poprawnego funkcjonowania systemów i aplikacji,
 • rozwiązywanie problemów technicznych użytkowników w zakresie IT,
 • bieżące wsparcie użytkowników sieci - diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, udzielanie porad technicznych itp.),
 • techniczna opieka nad sprzętem.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego (pożądany profil informatyczny),
 • minimum 5 letniego doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami Linux (preferowany Debian),
 • dobrej znajomości protokołu TCP/IP,
 • znajomości zagadnień administracji serwerami WWW, serwerami baz danych (MySQL, PostgreSQL) oraz serwerami pocztowymi,
 • znajomości technologii wirtualizacji systemów (preferowany VMware, libvirt),
 • znajomości dowolnego z systemów automatyzacji konfiguracji (Ansible, Puppet itp.),
 • znajomości technologii sprzętowych – serwery x86 i macierze dyskowe (Dell, EMC),
 • znajomości zagadnień bezpieczeństwa IT,
 • umiejętności programowania w języku skryptowym (bash, python lub inny),
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz pozwalającym na czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
 • dodatkowym atutem będą: znajomość projektu DebOps, znajomość usług katalogowych (LDAP oraz Microsoft AD).

OFERUJEMY:

 • umowa
  o pracę
 • benefity
  dla rodziców
 • atrakcje kulturalne
  i sportowe
 • wczasy
  pod gruszą

OFERUJEMY:

 • umowa
  o pracę
 • benefity
  dla rodziców
 • atrakcje kulturalne
  i sportowe
 • wczasy
  pod gruszą

ZASADY APLIKOWANIA:

 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV w języku polskim),
 • termin nadsyłania aplikacji to 31.01.2019 r.,
 • aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji,
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Gdański Uniwersytet Medyczny
poszukuje kandydata na stanowisko
SPECJALISTA IT DS. INFRASTRUKTURY I USŁUG SIECIOWYCH

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • administrowanie systemami informatycznymi opartymi o system Linux,
 • zapewnianie poprawnego funkcjonowania systemów i aplikacji,
 • rozwiązywanie problemów technicznych użytkowników w zakresie IT,
 • bieżące wsparcie użytkowników sieci - diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, udzielanie porad technicznych itp.),
 • techniczna opieka nad sprzętem.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego (pożądany profil informatyczny),
 • minimum 5 letniego doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami Linux (preferowany Debian),
 • dobrej znajomości protokołu TCP/IP,
 • znajomości zagadnień administracji serwerami WWW, serwerami baz danych (MySQL, PostgreSQL) oraz serwerami pocztowymi,
 • znajomości technologii wirtualizacji systemów (preferowany VMware, libvirt),
 • znajomości dowolnego z systemów automatyzacji konfiguracji (Ansible, Puppet itp.),
 • znajomości technologii sprzętowych – serwery x86 i macierze dyskowe (Dell, EMC),
 • znajomości zagadnień bezpieczeństwa IT,
 • umiejętności programowania w języku skryptowym (bash, python lub inny),
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz pozwalającym na czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
 • dodatkowym atutem będą: znajomość projektu DebOps, znajomość usług katalogowych (LDAP oraz Microsoft AD).

OFERUJEMY:

 • umowa
  o pracę
 • benefity
  dla rodziców
 • atrakcje kulturalne
  i sportowe
 • wczasy
  pod gruszą

ZASADY APLIKOWANIA:

 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV w języku polskim),
 • termin nadsyłania aplikacji to 31.01.2019 r.,
 • aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji,
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne