Ta oferta pracy jest nieaktualna od 278 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista IT

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 18.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grupa Kapitałowa OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródlądowym od Kaliningradu po porty w Niemczech i Holandii. Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. Spółka działa na rynku polskim oraz w Europie Środkowej i Zachodniej, stale rozszerzając obszar swojej działalności. OT Logistics jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Grupa Kapitałowa OT Logistics poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Specjalista IT
    Współpraca na zasadzie umowy b2b
  Miejsce pracy: Wrocław

  Zadania:

  • Wsparcie prac działu IT w zakresie codziennej działalności operacyjnej,
  • Instalacja oraz konfiguracja systemów operacyjnych dla stacji roboczych oraz serwerów,
  • Rozwiązywanie problemów na poziomie pierwszej linii wsparcia technicznego,
  • Administracja siecią LAN\WAN,
  • Podstawowa administracja Active Directory,
  • Utrzymywanie standardów bezpieczeństwa IT,
  • Utrzymanie aktualnej dokumentacji technicznej dla obsługiwanej infrastruktury technicznej oraz systemów informatycznych,
  • Wsparcie techniczne użytkowników oraz obsługa informatyczna spółek zależnych w ramach Grupy Kapitałowej,
  • Czynny udział we wdrożeniach i nowych projektach informatycznych,
  • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi.

  Wymagania:

  • Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe,
  • Znajomość technologii sieciowych i konfiguracji sieci LAN\WAN,
  • Umiejętność instalacji, konfiguracji oraz rozwiązywania problemów dla systemów z rodziny Windows Desktop/Windows Server,
  • Znajomość konfiguracji i rozwiązywania problemów z zakresu Microsoft Office,
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej,
  • Prawo jazdy kategorii B,
  • Znajomość Microsoft Dynamics Navision będzie dodatkowym atutem.


  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku aplikuj do dnia 18.07.2018r.

  Administratorem danych jest  OT Logistics S.A., z siedzibą w Szczecinie (70–653 Szczecin), przy ul. Zbożowej 4. Dane gromadzone i przechowywane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, i jedynie na czas niezbędny do jej przeprowadzenia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody (w pliku z CV) także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do weryfikacji treści zawierających udostępnione dane osobowe, oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Prosimy zatem o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 01, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Wszelkie dodatkowe czynności związane z administrowaniem udostępnionych danych osobowych regulowane są Polityką Ochrony Danych Osobowych OT Logistics S.A. zgodną z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 o ochronie danych osobowych („RODO”).