INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
- REKRUTACJA –
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że jako Administrator, jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie obowiązku informacyjnego wynikającego z przetwarzania danych osobowych.
 1. Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o Administratorze danych osobowych, oznacza to PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie:
  1. adres do kontaktu: Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa.
  2. telefon: (+48 18) 521 18 00, z telefonów stacjonarnych 801 090 108,
  3. e-mail: [email protected]
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: [email protected] lub pisemnie na adres Administratora podany w pkt 1.
  Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
  • w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze Pani/ Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyki: w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora Pani/ Pana danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na umożliwieniu obrony swych praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności:
  • pracownikom i współpracownikom Administratora upoważnionym do prowadzenia obsługi kadrowej oraz przez osoby upoważnione biorące udział w procesie rekrutacji (m.in. kierownicy),
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z usług których korzystamy przy ich przetwarzaniu, jak podmioty świadczące usługi w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, dostawcy usług IT, czy inne podmioty realizujące na nasze zlecenie usługi w ramach procesów naszej działalności gospodarczej.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata od momentu otrzymania aplikacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe (art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych obligatoryjnych może uniemożliwić bądź utrudnić udział w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
PayTel S.A.

Specjalista/-ka ds. marketingu i komunikacji

PayTel S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

PayTel S.A.

Żwirki i Wigury 14

Warszawa

top

Jesteśmy wiodącą na polskim rynku firmą w zakresie usług dodanych: obsługi kart płatniczych, doładowań elektronicznych oraz płatności za rachunki wystawców masowych. Posiadamy status Krajowej Instytucji Płatniczej zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego. W trosce o swoich Klientów stale rozwijamy i udoskonalamy swoje usługi przy jednoczesnym inwestowaniu w innowacyjne rozwiązania. PayTel jest częścią międzynarodowej grupy SIBS, jednego z największych graczy na rynku płatności w Europie, obecnego w ponad 20 krajach i obsługującego ponad 6 miliardów transakcji rocznie.

 

W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista/-ka ds. marketingu i komunikacji
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie materiałów promocyjnych, treści contentowych oraz komunikacji marketingowej i PR
 • Współtworzenie i realizacja planów marketingowych
 • Organizacja wydarzeń promujących firmę
 • Prowadzenie marki w mediach społecznościowych
 • Współpraca z agencjami reklamowymi i innymi dostawcami usług marketingowych
 • Inne zadania z obszaru marketingu i komunikacji
linia

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku marketing
 • Min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w branży usługi profesjonalne dla przedsiębiorstw, usługi finansowe, usługi technologiczne, e-commerce, agencje twórcze, marketingowe, PR
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca w międzynarodowym środowisku)
 • Bardzo cenione: inicjatywa i samodzielność w działaniu
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (w tym tworzenie prezentacji PPT)
 • Swoboda w tworzeniu i pisaniu treści (tzw. lekkie pióro)
 • Dobra znajomość zagadnień marketingu internetowego
linia

Oferujemy:

 • stabilność - zatrudnienie na podstawie umowy
  o pracę
 • karta sportowa
 • pakiet medyczny
 • ubezpieczenie na życie
 • dofinansowanie do lekcji języka angielskiego
 • elastyczne godziny
  pracy
 • nowoczesne,
  komfortowe biuro
 • bardzo dobrą, przyjazną
  atmosferę w pracy
linia

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dodanie w przesyłanych dokumentach poniższych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Przesłanie do PayTel S.A. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez PayTel S.A. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa) moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. mój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. moje imię, nazwisko) PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie przetwarza na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, aby PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie przetwarzał dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach aplikacyjnych.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa) moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Jesteśmy wiodącą na polskim rynku firmą w zakresie usług dodanych: obsługi kart płatniczych, doładowań elektronicznych oraz płatności za rachunki wystawców masowych. Posiadamy status Krajowej Instytucji Płatniczej zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego. W trosce o swoich Klientów stale rozwijamy i udoskonalamy swoje usługi przy jednoczesnym inwestowaniu w innowacyjne rozwiązania. PayTel jest częścią międzynarodowej grupy SIBS, jednego z największych graczy na rynku płatności w Europie, obecnego w ponad 20 krajach i obsługującego ponad 6 miliardów transakcji rocznie.

 

W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista/-ka ds. marketingu i komunikacji

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie materiałów promocyjnych, treści contentowych oraz komunikacji marketingowej i PR
 • Współtworzenie i realizacja planów marketingowych
 • Organizacja wydarzeń promujących firmę
 • Prowadzenie marki w mediach społecznościowych
 • Współpraca z agencjami reklamowymi i innymi dostawcami usług marketingowych
 • Inne zadania z obszaru marketingu i komunikacji

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku marketing
 • Min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w branży usługi profesjonalne dla przedsiębiorstw, usługi finansowe, usługi technologiczne, e-commerce, agencje twórcze, marketingowe, PR
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca w międzynarodowym środowisku)
 • Bardzo cenione: inicjatywa i samodzielność w działaniu
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (w tym tworzenie prezentacji PPT)
 • Swoboda w tworzeniu i pisaniu treści (tzw. lekkie pióro)
 • Dobra znajomość zagadnień marketingu internetowego

Oferujemy:

 • stabilność - zatrudnienie na podstawie umowy
  o pracę
 • karta sportowa
 • pakiet medyczny
 • ubezpieczenie na życie
 • dofinansowanie do lekcji języka angielskiego
 • elastyczne godziny
  pracy
 • nowoczesne,
  komfortowe biuro
 • bardzo dobrą, przyjazną
  atmosferę w pracy
Prosimy o dodanie w przesyłanych dokumentach poniższych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Przesłanie do PayTel S.A. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez PayTel S.A. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa) moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. mój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. moje imię, nazwisko) PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie przetwarza na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, aby PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie przetwarzał dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach aplikacyjnych.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa) moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne