Oferta pracy

Specjalista/ka ds. obsługi finansowej projektów

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej O firmie

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Krasickiego 20/22

Warszawa

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, pozarządową instytucją typu non-profit, powołaną dla wspierania nauki. Działa nieprzerwanie od 1991 roku i niezmiennie realizuje swoją misję: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista/ka ds. obsługi finansowej projektówNumer ref.: nr ref.: 6/12/2020/DK

Główne zadania:

 • przyjmowanie i weryfikacja finansowa wniosków o płatność oraz sprawozdań beneficjentów i grantobiorców,
 • potwierdzanie kwalifikowalności wydatków wykazywanych we wnioskach o płatność i sprawozdaniach finansowych,
 • zatwierdzanie wniosków o płatność w centralnym systemie teleinformatycznym (SL 2014), w tym sporządzanie i zatwierdzanie karty oceny wniosku o płatność beneficjenta,
 • bieżące kontakty z beneficjentami i grantobiorcami w zakresie realizowanych przez nich projektów,
 • przygotowywanie dyspozycji wypłat grantów na rzecz beneficjentów i grantobiorców,
 • bieżące monitorowanie wypełniania obowiązków przez beneficjentów i grantobiorców, wynikających z zawartych z nimi umów o dofinansowanie.

Wymagane:

 • wykształcenie wyższe,
 • dwuletnie doświadczenie w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • umiejętność weryfikacji wniosków o płatność i sprawozdań finansowych z realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • znajomość podstaw ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość obsługi systemu SL2014,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • zdolności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista,
 • doskonała organizacja pracy własnej oraz umiejętność współpracy w zespole,
 • odpowiedzialność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

Preferowane:

 • wykształcenie wyższe z zakresu finansów, rachunkowości lub ekonomii,
 • znajomość zasad realizacji projektów w ramach POIR,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • doświadczenie w pracy związanej z kontrolą realizacji projektów.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 do 3 lat z możliwością przedłużenia,
 • bogaty pakiet benefitów pozapłacowych m.in.: Pracowniczy Program Emerytalny, opieka medyczna, możliwość grupowego ubezpieczenia na życie, dofinansowanie do wypoczynku, stacjonarny i e-learningowy kurs j. angielskiego, zajęcia Zdrowy kręgosłup w pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • dobrą atmosferę i przyjazne środowisko pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (z zaznaczonym nr ref.: 6/12/2020/DK) za pomocą przycisku Aplikuj.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31.12.2020 r.
Uprzejmie informujemy, że nie zwracamy nadesłanych ofert. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Na aplikacji prosimy
o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przeprowadzanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
Jednocześnie, oświadczam, że poinformowano mnie, iż Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w  Warszawie (02-611) przy ul. I. Krasickiego 20/22; przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych od momentu ich pozyskania przez okres 6 m-cy od czasu zakończenia procesu rekrutacji. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail [email protected]. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane udostępnione w procesie rekrutacji nie będą przykazywane do podmiotów zewnętrznych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy