Ta oferta pracy jest nieaktualna od 137 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista/-ka ds. rekrutacji studentów

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 10.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – publiczna uczelnia wyższa o 110-letniej tradycji, od lat utrzymująca pozycję lidera rankingu Perspektywy w kategorii uczelni ekonomicznych – poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko:

  Specjalista/-ka ds. rekrutacji studentów
  Miejsce pracy: Warszawa

  Opis stanowiska:

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie współodpowiedzialna za obsługę procesu rekrutacji
  na studia.

  Kluczowe zadania:

  • koordynowanie procesów rekrutacji na studia
  • osobisty, telefoniczny i mailowy kontakt z kandydatami (polsko- i angielskojęzycznymi)
  • wspieranie kandydatów i pomoc w procesie rekrutacji na studia
  • działania w ramach pozyskiwania kandydatów na studia, w tym udział w targach, dniach otwartych, przygotowywanie materiałów dla kandydatów
  • obsługa systemów rekrutacyjnych
  • współpraca z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną w zakresie obsługi procesu rekrutacji
  • obsługa procesu porekrutacyjnego
  • udział w przygotowaniu projektów uchwał Senatu dot. warunków i trybu rekrutacji oraz zarządzeń Rektora określających zakres i harmonogram rekrutacji

  Od kandydatów/ kandydatek oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego
  • przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
  • znajomości procesów rekrutacji na studia poparta przynajmniej rocznym doświadczeniem w pracy na stanowisku związanym z rekrutacją studentów
  • znajomości przepisów regulujących proces rekrutacji na studia I i II stopnia
  • znajomości Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie niezbędnym do obsługi procesu rekrutacji studentów
  • umiejętności organizacji pracy własnej i efektywnego zarządzania czasem
  • komunikatywności i umiejętności konstruktywnej współpracy
  • rzetelności i odpowiedzialności
  • znajomości języka angielskiego, przynajmniej na poziomie B2

  Oferujemy:

  • stabilną pracę w prestiżowej organizacji o szeroko rozpoznawalnej marce
  • wsparcie w rozwoju ścieżki kariery i przestrzeń do realizacji własnych pomysłów
  • pakiet świadczeń socjalnych

  Aplikację zawierającą CV prosimy przesłać za pomocą przycisku APLIKUJ do 9 lutego 2019 r.

  Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną przeanalizowane, jednak odpowiemy tylko na wybrane oferty.

  Zachęcamy do zamieszczenia w dokumentach oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  1. Administrator danych Administratorem danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
  2. Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem [email protected]
  3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji – podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm., dalej: RODO.
   W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji podstawą prawną przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest niezbędne do wzięcia w niej udziału i zawarcia umowy.
  5. Odbiorcy danych
   W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
  6. Czas przetwarzania danych Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
  7. Prawa związane z przetwarzaniem Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzana danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Informacja o niepodejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany Informujemy, że nie będą wobec Pani/Pana podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO.
  9. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.