mBank S.A.

Specjalista/ka ds. zapewnienia jakości

mBank S.A.O firmie

mBank S.A.

Traktorowa

Łódź

Od nas dostaniesz:
  
Współpraca
z ekspertami
Świeża kawa
bez limitu
Przyjazna atmosfera
  
Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Mobilne narzędzia do rozwoju kompetencji Możliwość rozwoju w grupie mBanku
Specjalista/ka ds. zapewnienia jakości
miejsce pracy: Łódź, nr referencyjny: KZ/001/0120

Jeśli masz w sobie coś z detektywa, na sercu leży Ci dobro Klienta i ważna jest dla Ciebie jakość, a dodatkowo umiesz pracować z danymi, wyciągać wnioski i potrafisz kreować użyteczne rozwiązania... Szukamy właśnie Ciebie!

 

Kiedy do nas dołączysz, będziesz współpracować z Operacjami mBanku i spółką Digital Teammates w celu zapewnienia wysokiej jakości procesów operacyjnych.

 

miejsce pracy: Łódź, ul. Traktorowa

forma współpracy: umowa o pracę

 

Chcemy powierzyć Ci:

 • planowanie i prowadzenie oceny jakości oraz dojrzałości procesowej w jednostkach operacyjnych banku
 • identyfikowanie i ocenę ryzyk w procesach operacyjnych w celu dostosowywania mechanizmów kontrolnych
 • proponowanie działań doskonalących i zapobiegających powstawaniu błędów oraz ich implementację we współpracy z innymi jednostkami
 • raportowanie wyników oraz bieżącą obsługę i analizę incydentów operacyjnych z wykorzystaniem platformy RIO

 

Twój niezbędnik:

 • podstawowa znajomość produktów i procesów bankowych
 • ogólna wiedza z zakresu kontroli jakości
 • myślenie analityczne i formułowanie wniosków
 • umiejętność współpracy w zespole i sprawnej komunikacji (pozyskiwanie i dostarczanie informacji)
 • bardzo dobra organizacja pracy i nastawienie na cele
 • dodatkowym atutem będzie znajomość MS Excel i systemów bankowych

 

Brzmi ciekawie? Nie czekaj - aplikuj! :)

Zobacz, jak się u nas pracuje!
Chcesz więcej?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi przyjemnością
z codziennych zadań!
Specjalista/ka ds. zapewnienia jakościNumer ref.: KZ/001/0120

Jeśli masz w sobie coś z detektywa, na sercu leży Ci dobro Klienta i ważna jest dla Ciebie jakość, a dodatkowo umiesz pracować z danymi, wyciągać wnioski i potrafisz kreować użyteczne rozwiązania... Szukamy właśnie Ciebie!

 

Kiedy do nas dołączysz, będziesz współpracować z Operacjami mBanku i spółką Digital Teammates w celu zapewnienia wysokiej jakości procesów operacyjnych.

 

miejsce pracy: Łódź, ul. Traktorowa

forma współpracy: umowa o pracę

 

Chcemy powierzyć Ci:

 • planowanie i prowadzenie oceny jakości oraz dojrzałości procesowej w jednostkach operacyjnych banku
 • identyfikowanie i ocenę ryzyk w procesach operacyjnych w celu dostosowywania mechanizmów kontrolnych
 • proponowanie działań doskonalących i zapobiegających powstawaniu błędów oraz ich implementację we współpracy z innymi jednostkami
 • raportowanie wyników oraz bieżącą obsługę i analizę incydentów operacyjnych z wykorzystaniem platformy RIO

 

Twój niezbędnik:

 • podstawowa znajomość produktów i procesów bankowych
 • ogólna wiedza z zakresu kontroli jakości
 • myślenie analityczne i formułowanie wniosków
 • umiejętność współpracy w zespole i sprawnej komunikacji (pozyskiwanie i dostarczanie informacji)
 • bardzo dobra organizacja pracy i nastawienie na cele
 • dodatkowym atutem będzie znajomość MS Excel i systemów bankowych

 

Brzmi ciekawie? Nie czekaj - aplikuj! :)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne