Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista/ka

POLSKA AKADEMIA NAUK - STACJA NAUKOWA W PARYŻU

 • Stacja Naukowa w Paryżu, 74 rue Lauriston, Francja

  zagranica
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • monitorowanie polsko francuskiej współpracy naukowej i badawczej,

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi we Francji i w Polsce,

 • planowanie oraz kompleksowa organizacja konferencji, sympozjów oraz innych wydarzeń naukowych i kulturalnych,

 • opracowywanie materiałów promocyjnych oraz prowadzenie strony internetowej i profilu Stacji w mediach społecznościowych,

 • przygotowywanie wniosków o dotacje na działalność upowszechniającą naukę,

 • przygotowywanie sprawozdań i rozliczeń z realizacji przyznanych dotacji na działalność upowszechniającą naukę,

 • obsługa korespondencji urzędowej,

 • wsparcie administracyjne sekretariatu Stacji.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe,

 • min. 3 lata doświadczenia w jednostce badawczo-naukowej lub jednostce finansującej badania naukowe lub stopień naukowy,

 • biegła (co najmniej C1) znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie pozwalająca na swobodną komunikację i prowadzenie korespondencji służbowej,

 • znajomość obsługi wydarzeń online i prowadzenia mediów społecznościowych,

 • sumienność, zaangażowanie w realizację zadań, dbałość o szczegóły,

 • znakomita organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole,

 • kreatywność i umiejętność skutecznej komunikacji,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • wysoki poziom kultury osobistej,

 • biegła obsługa pakietu MS Office,

 • gotowość do rozpoczęcia pracy, w ramach delegowania do pracy na prawie polskim (konieczność posiadania polskiej rezydencji podatkowej), od września 2022,

 • praca dla wybranego kandydata będzie jego jedynym miejscem pracy.

Mile widziane

 • udokumentowany dorobek naukowy (publikacje, wystąpienia konferencyjne),

 • stopień doktora,

 • doświadczenie w prowadzeniu strony internetowej i/lub profilu w mediach społecznościowych,

 • udokumentowana interdyscyplinarność pracy naukowej,

 • praktyczne doświadczenie w polsko-francuskiej współpracy naukowej i badawczej,

 • doświadczenie w ubieganiu się o granty oraz realizacji projektów badawczych,

 • doświadczenie w organizowaniu wydarzeń naukowych i promowaniu badań naukowych,

 • udokumentowane staże, stypendia, pobyty zawodowe oraz badawcze we Francji lub krajach frankofońskich,

 • doświadczenie w redagowaniu pism urzędowych oraz tekstów naukowych i popularnonaukowych w językach polskim i francuskim,

 • dobra (co najmniej B2) znajomość języka angielskiego,

 • umiejętność obsługi programów graficznych.

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w ramach delegowania do pracy na prawie polskim, umowa o pracę na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie i uzyskaniu pozytywnej opinii bezpośredniego przełożonego, na łączny maksymalny okres zatrudnienia w formule delegowania wynoszący 36 miesięcy,

 • mieszkanie służbowe w PAN Stacji Naukowej w Paryżu w ramach użyczenia,

 • dodatek na przesiedlenie oraz na zagospodarowanie,

 • telefon służbowy,

 • pracę w dynamicznym zespole oraz międzynarodowym środowisku.

Zgłoszenie Kandydata powinno zawierać:

 • list motywacyjny w języku francuskim, z którego wynikać będzie spełnianie przez Kandydata wymagań obowiązkowych oraz stopień spełniania wymagań dodatkowych,

 • życiorys w języku polskim zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 • pisemne opracowanie propozycji wydarzenia naukowego (rodzaj wydarzenia, lista gości, rys merytoryczny, etc.) na max. 3 strony A4,

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • wykaz publikacji oraz wystąpień konferencyjnych,

 • inne dokumenty poświadczające spełnienie wymagań dodatkowych.

O nas

Polska Akademia Nauk - Stacja Naukowa w Paryżu, jako pomocnicza jednostka naukowa oraz jedna z sześciu zagranicznych placówek PAN, działa na rzecz rozwoju szeroko rozumianej współpracy naukowej i kulturalnej między Polską a Francją, a także promuje polską naukę

i wspiera polskich badaczy we Francji.