Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista/ka w Centrum Jakości i Certyfikacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

Racjonalizacji 6/8

Mokotów

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Udział w pracach związanych z oceną i certyfikacją wyrobów, zakładowej kontroli produkcji oraz systemów zarządzania.

 • Prowadzenie dokumentacji postępowań certyfikacji i nadzoru nad stosowaniem certyfikatu zgodnie z zasadami systemu certyfikacji.

 • Bezstronna i obiektywna ocena systemów zarządzania, warunków techniczno-organizacyjnych i zakładowej kontroli produkcji podczas audytów i inspekcji.

 • Dokonywanie uzgodnień z klientami w powierzonym zakresie.

 • Dokumentowanie wykonywanych czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budowlane albo mechaniczne, geologiczne).

 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z produkcją, badaniami lub certyfikacją wyrobów budowlanych i/lub maszyn (kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, betonu towarowego, wyrobów do izolacji cieplnej, wyrobów hydroizolacyjnych, maszyn budowlanych i urządzeń, w tym rusztowań).

 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu prac związanych z systemami oceny zgodności lub z zarządzaniem jakością.

 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących zasad wprowadzania wyrobów do obrotu, w tym wyrobów budowlanych.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 • Praktyczne umiejętności audytowania/prowadzenia inspekcji.

Mile widziane

 • Certyfikat auditora/auditora wiodącego (system jakości wg ISO 9001).

 • Prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – finansowanie szkoleń kierunkowych, studiów.

 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • owoce

 • preferencyjne pożyczki

 • kawa / herbata

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • paczki świąteczne

Etapy rekrutacji
1

Zaproszenie wybranych kandydatów po rozmowie telefonicznej

2

Wywiad kompetencyjny

3

Zaproszenie na II etap rozmów

4

Ostateczny wybór kandydata