Oferta pracy

Specjalista Koordynator / Specjalistka Koordynatorka (ds. budowlanych) w Wydziale Administracji

PSE S.A.

 • Jordana 25, Katowice
  Katowice, śląskie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna
 • rekrutacja zdalna

PSE S.A.

Jordana 25

Katowice

Twój zakres obowiązków

 • Koordynowanie procesu remontowego i inwestycyjnego od planowania poprzez nadzór nad realizacją do rozliczenia zadań remontowych i inwestycyjnych planowanych do realizacji w Planie Zamierzeń Inwestycyjnych (PZI) i w Planie Remontów w zakresie instalacyjnym i budowlanym dla zadań dedykowanych do siedziby PSE S.A. w Katowicach.

 • Udział w tworzeniu planu i harmonogramów w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych.

 • Bieżące utrzymanie budynków i budowli w zakresie budowlanym i instalacyjnym, nadzór i współpraca z podmiotami zewnętrznymi realizującymi zadania związane z obsługą techniczną budynków siedziby PSE S.A. w Katowicach, rozliczanie faktur związanych z ww. zadaniami.

 • Prowadzenie dokumentacji budynków i budowli (Książki Obiektu Budowlanego, karty gwarancyjne, dokumentacja projektowa i powykonawcza zrealizowanych zadań).

 • Nadzór nad usuwaniem awarii, nadzór nad pracami gwarancyjnymi wynikającymi z zawartych umów.

 • Udział w przygotowaniu i realizacja przeglądów budowlanych zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.

 • Przygotowywanie kompletnych dokumentacji przetargowych na roboty budowlane obejmujące zakresem remonty, modernizacje i inwestycje w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych, wod-kan, ppoż, c-o.

 • Weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej związanej z prowadzonymi zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi.

 • Realizacja zadań w zakresie uczestnictwa w próbach, badaniach, odbiorach technicznych robót budowlanych, urządzeń i instalacji.

 • Udział merytoryczny w komisjach, zespołach zadaniowych i projektowych powołanych na potrzeby realizacji inwestycji.

 • Opracowanie elementów związanych z zarządzaniem ryzykiem realizacji inwestycji.

 • Weryfikowanie działań wykonawców w odniesieniu do warunków zawartych umów i decyzji dotyczących inwestycji oraz przygotowywanie sprawozdań i protokołów.

 • Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie przygotowywania i prowadzenia spraw związanych z uzyskaniem wniosków, pozwoleń, zgłoszeń, opinii itp.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie średnie/wyższe, preferowany kierunek – budownictwo, inżynieria sanitarna lub pokrewny z uprawnieniami budowlanymi.

 • Minimum trzy lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.

 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi.

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1(Intermediate), w tym znajomość słownictwa z zakresu przepisów i norm branżowych.

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Znajomość programów MS Project, AutoCAD, Norma PRO.

 • Uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno – budowlanym lub sanitarnym.

 • Znajomość przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa p.poż i BHP oraz Prawa Budowlanego.

 • Biegłość odczytywania rysunków technicznych, warunków technicznych itp.

 • Odporność na stres.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 • system premiowy

 • dofinansowanie posiłków

 • bonusy świąteczne