Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Specjalista Koordynator / Specjalistka Koordynatorka ds. realizacji inwestycji

PSE S.A.

PSE S.A.

Żeromskiego 75

Śródmieście

Radom

Twój zakres obowiązków

 • koordynacja prac zespołu projektowego

 • nadzór nad procesem pozyskania i obsługi praw do nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję budowy nowej siedziby PSE S.A.

 • koordynacja procesu inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem budżetu, terminów i jakości realizowanych prac

 • koordynacja prac wykonawców w zakresie tempa realizacji inwestycji

 • koordynacja działań korygujących zaistniałych odchyleń od harmonogramu

 • opracowanie elementów związanych z zarządzaniem ryzykiem realizacji inwestycji

 • weryfikacja działań Wykonawców w odniesieniu do warunków zawartych kontraktów, umów i decyzji dotyczących inwestycji

 • przygotowywanie sprawozdań, protokołów

 • uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy placu budowy, próbach, badaniach, odbiorach technicznych urządzeń i instalacji

 • weryfikacja merytoryczna i formalno-prawna dokumentów rozliczeniowych

 • koordynacja przepływu informacji w Zespole projektowym

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe inżynieryjne (minimum I stopnia) kierunkowe – budownictwo, elektryczne, inżynieria sanitarna lub kierunki pokrewne

 • min. 3 lata na podobnym stanowisku

 • umiejętność weryfikacji dokumentacji techniczno-kosztorysowej

 • znajomość przepisów prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych

 • znajomość MS Project min. w stopniu średniozaawansowanym

 • dobra komunikatywność, umiejętność organizacji pracy

 • odporność na stres i pracę pod presją czasu

Mile widziane

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej