Oferta pracy

Specjalista Koordynator / Specjalistka Koordynatorka II w Wydziale Techniki Stacyjnej

PSE S.A.

PSE S.A.

Warszawska 165

Klarysew

Konstancin-Jeziorna

Twój zakres obowiązków

 • opracowywanie i aktualizowanie standardów, specyfikacji technicznych, rozwiązań typowych i wymagań funkcjonalnych dla obiektów sieci przesyłowej i ich części składowych, w szczególności rozwiązań technicznych i wymagań technicznych dot. auto/ transformatorów, dławików i przekładników,

 • merytoryczna ocena dokumentacji technicznej auto/ transformatorów, dławików i przekładników - w tym zapewnienie zgodności przyjętych rozwiązań

 • z przepisami, standardami PSE S.A. i normami,

 • zapewnienie wsparcia eksperckiego procesu realizacji inwestycji w tym zapewnienie nadzoru w zakresie, jakości stosowanych materiałów,

 • kontrola zgodności dokumentacji produkcyjnej z odpowiednimi standardami, przepisami oraz normami technicznymi.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe,

 • 4 lata pracy na stanowisku o podobnym charakterze,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,

 • umiejętność efektywnego funkcjonowania zadaniowego w sytuacji presji czasu,

 • wysoko rozwinięte kompetencje społeczne.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 • system premiowy

 • dofinansowanie posiłków

 • bonusy świąteczne

PSE S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA odpowiadają za bezpieczną, efektywną i stabilną pracę systemu elektroenergetycznego na terenie całego kraju oraz aktywnie współtworzą europejski rynek energii elektrycznej.

Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą w centrum polskiej energetyki, a z efektów naszej pracy korzystają odbiorcy energii elektrycznej w całym kraju. Jako spółka Skarbu Państwa opieramy naszą działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju i równego traktowania uczestników rynku energii.

Realizujemy jeden z najbardziej ambitnych programów rozwoju infrastruktury przesyłowej w Europie. W trosce o przyszłe pokolenia badamy i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko oraz prowadzimy otwarty, transparentny dialog ze wszystkimi interesariuszami. Jako operator systemu przesyłowego mamy szerokie spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi dynamicznie zmieniająca się branża elektroenergetyczna i jesteśmy na nie gotowi.

Przewiń do profilu firmy