Specjalista lub osoba w dziale Operacji Cateringowych w Pionie Hospitality

Igrzyska Europejskie 2023

Igrzyska Europejskie 2023

Profesora Michała Życzkowskiego 20

Czyżyny

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Wsparcie w sfinalizowaniu specyfikacji usług, koncepcji menu, wskaźników ilości konsumentów w ramach poszczególnych świadczeń;

 • Analiza rynku, nawiązanie relacji z potencjalnymi świadczeniodawcami usług cateringowych, analiza ofert handlowych i prowadzenie negocjacji w celu uzyskania najlepszej jakości w stosunku do ceny;

 • Opracowywanie wraz z managerem ds. operacji cateringowych i działem prawnym oraz działem zamówień publicznych kluczowej dokumentacji na wszystkich etapach procesu przetargowego;

 • Współpraca z dostawcami usług cateringowych i podwykonawcami w celu wypracowania najwyższej jakości usług związanych z wyżywieniem (również w formie szkoleń, webinarów, paneli degustacyjnych) dostarczanie im informacji na temat ilości i miejsc usług cateringowych, systemu dostaw, akredytacji, zasad funkcjonowania w ramach wydarzenia w tym pomoc w opracowaniu i realizacji sesji edukacyjnych dla podwykonawców mających na celu usprawnienie współpracy i ujednolicenie standardu usług cateringowych w ramach całego wydarzenia;

 • Nawiązywanie relacji oraz współpraca z potencjalnymi partnerami z branży HoReCa oraz FMCG w celu optymalizacji kosztów świadczeń;

 • Udział w spotkaniach zespołu Pionu Hospitality oraz spotkaniach zespołu Operacji Cateringowych, miesięczne raportowanie postępu prac;

 • Zarządzanie terminami umownymi i handlowymi oraz obowiązkami w relacji między Pionem Hospitality a zakontraktowanymi podwykonawcami od złożenia zamówienia do zakończenia trwania umowy;

 • Planowanie zapotrzebowania na powierzchnie i media dla operacji cateringowych oraz prace we współpracy z pozostałymi działami i podwykonawcami nad ich aranżacją mająca na celu optymalną obsługę konsumentów na najwyższym poziomie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa;

 • Opracowywanie standardów operacyjnych dla działań cateringowych we wszystkich oficjalnych lokalizacjach;

 • Wraz z managerem i pozostałymi pracownikami działu opracowanie planów i koordynacja wdrożenia dla działań globalnych takich jak m.in. dystrybucja wody podczas wydarzenia;

 • Opracowanie systemu kontroli operacyjnej świadczeń cateringowych w formie procedur, raportów, schematów działania oraz w fazie operacyjnej ich codzienna analiza, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi;

 • Weryfikacja działań podwykonawców pod kątem spełniania krajowych i międzynarodowych standardów prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną żywności;

 • W Fazie operacyjnej w zależności od pełnionej funkcji;

 • Planowanie i nadzór nad pracą koordynatorów operacji cateringowych w poszczególnych lokalizacjach w fazie operacyjnej wydarzenia, motywowanie ich, zarządzanie pracą zespołu, koordynacja raportowania;

 • Prowadzenie codziennych odpraw koordynatorów operacji cateringowych z poszczególnych lokalizacji;

 • Współpraca z wolontariuszami przydzielonymi do działu Hospitality;

 • Prowadzenie codziennych odprawy z dostawcą/dostawcami usług cateringowych w danej lokalizacji;

 • Monitorowanie i koordynacja pracy dostawcy usług cateringowych w wyznaczonym miejscu (miejscach), w celu weryfikacji z umową i założeniami, raportowanie;

 • Kontrola jakości wszystkich menu i usług w celu upewnienia się, że są realizowane konsekwentnie zgodnie z najwyższymi wcześniej ustalonymi standardami;

 • Specyfikacją na poziomie współmiernym do światowej klasy wydarzeń sportowych;

 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, rozwiązywanie konfliktów;

 • Pełnienie funkcji pośrednika między dostawcą usług cateringowych a konsumentem końcowym oraz zespołami operacyjnymi w oficjalnych lokalizacjach, koordynacja procesu skarg, zażaleń.

Nasze wymagania

 • Minimum 5 lat doświadczenia w branży gastronomicznej lub hotelarskiej w działaniach na poziomie min. specjalisty związanych z organizacją żywienia zbiorowego podczas wydarzeń, w tym międzynarodowych i sportowych;

 • Znajomość międzynarodowych i lokalnych uwarunkowań kulturowych związanych z żywnością i żywieniem;

 • Doświadczenie w pracy w obiektach sportowych jak i w ramach przestrzeni hotelowej oraz tymczasowej infrastruktury cateringowej;

 • Doświadczenie i zrozumienie etapów fazy planowania i operacji związanych z dostarczaniem wysokiej jakości Usług Hospitality, szczególnie usług gastronomicznych;

 • Doświadczenie w procedurach zamówień publicznych oraz formułowaniu umów o świadczenia cateringowe;

 • Doświadczenie w koordynowaniu zespołu operacyjnego składającego się z bezpośrednich podwładnych, wielu wykonawców i dostawców usług;

 • Doświadczenie interakcji z wymagającymi klientami, gośćmi VIP/VVIP;

 • Posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu zarządzania, hotelarstwa, gastronomii, żywienia człowieka lub pokrewnych;

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min B2 (umiejętność swobodnego porozumiewanie się w mowie i piśmie);

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;

 • Dyspozycyjność do częstych wyjazdów służbowych na obszarze woj. Małopolskiego;

 • Zdolność do spokojnej pracy pod presją i dotrzymywania terminów;

 • Skrupulatna dbałość o szczegóły;

 • Elastyczność w stale zmieniającym się środowisku z dobrymi umiejętnościami proaktywnego rozwiązywania problemów;

 • Silne umiejętności zarządzania projektami i zarządzania czasem;

 • Dobre umiejętności administracyjne i informatyczne, w tym programy oparte na Microsoft Office i chmurze;

 • Silne umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej.

Mile widziane

 • Kwalifikacje w zakresie systemów bezpieczeństwa żywności;

 • Posiadanie książeczki dc sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do jej pozyskania.

To oferujemy

 • Pracę projektową do końca lipca/sierpnia 2023;

 • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze;

 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń;

 • Prywatną opiekę medyczną;

 • Dofinansowanie do wypoczynku.

Igrzyska Europejskie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Igrzyska Europejskie 2023

Spółka Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o. została powołana w celu przygotowania i realizacji przedsięwzięć oraz wykonywania zadań związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich Kraków, Małopolska 2023. Igrzyska Europejskie to sztandarowa impreza sportowa rozgrywana co cztery lata z udziałem 50 reprezentacji krajów europejskich.

Miasto Kraków oraz Region Małopolska zostały wskazane jako gospodarz III Igrzysk Europejskich w 2023 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) w Mińsku. Od 21 czerwca do 3 lipca 2023 roku w Polsce odbędą się multidyscyplinarne zawody sportowe, podczas których najlepsi sportowcy Starego Kontynentu będą rywalizować aż w 27 dyscyplinach.

W związku z dynamicznie rozwijającymi się strukturami Spółki oraz nieuchronnie zbliżającym się terminem realizacji Igrzysk poszukujemy Specjalistów z różnych dziedzin do obsługi międzynarodowej imprezy sportowej na najwyższym poziomie.

Jeśli szukasz ciekawej pracy pełnej wyzwań, lubisz samodzielnie opracowywać rozwiązania i wdrażać własne pomysły oraz masz ochotę zaangażować się w wykonywanie różnorodnych obowiązków, które będą bezpośrednio wpływać na jakość realizacji międzynarodowego wydarzenia sportowego ZAPLIKUJ do nas i dołącz do ambitnego i kreatywnego Zespołu Profesjonalistów.

Praca przy organizacji masowej imprezy sportowej o wydźwięku międzynarodowym tworzy idealną przestrzeń na praktyczne wykorzystanie umiejętności oraz rozwój indywidualnych talentów oraz stwarza możliwość zdobycia nietuzinkowego doświadczenia zawodowego.

Dlaczego jesteśmy wyjątkowi?

Naszemu Zespołowi, niezależnie od specjalizacji zawodowej przyświeca wspólny cel jakim jest realizacja Igrzysk Europejskich 2023 w Krakowie i Małopolsce.

Jesteśmy nastawieni na sukces, w drodze do którego przyświeca nam wspólna wizja oparta na wzajemnej współpracy, proaktywnej postawie oraz kreatywnym myśleniu.

Przewiń do profilu firmy