Logo Pracuj.pl

Specjalista lub starszy specjalista w Centralnym Punkcie Informacyjnym (CPI)

Centrum Projektów Europejskich

 • Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę, umowa na zastępstwo
 • pełny etat, część etatu
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 2

Centrum Projektów Europejskich

Domaniewska 39A

Mokotów

Warszawa

Twój zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę klienta w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich (CPI) w zakresie:

• udzielanie klientom CPI (np. MŚP, JST, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne) informacji na temat FE, tj.:

- możliwych form wsparcia/dofinansowania projektów,

- konsultacji na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie,

- konsultacji na etapie realizacji dofinansowanego projektu,

- inwestycji/projektów, które już otrzymały dofinansowanie z FE;

• prowadzenie konsultacji bezpośrednich w siedzibie CPI, telefonicznych oraz mailowych;

• współorganizowanie i/lub prowadzenie spotkań informacyjnych nt. FE;

• współorganizowanie i/lub prowadzenie stoisk informacyjnych/prelekcji nt. FE.

Nasze wymagania

Czego oczekujemy od kandydatki/ kandydata?

• ukończonych studiów,

• min. 2 lat stażu pracy, w tym min. 1 roku doświadczenia w pracy związanej z Funduszami Europejskimi,

• komunikatywności, łatwości nawiązywania kontaktów,

• umiejętności słuchania i przekazywania informacji,

• radzenia sobie w zmiennych warunkach (klienci pochodzący z różnych środowisk, tematy konsultacji z różnych dziedzin),

• dobrej znajomości programów wchodzących w skład Umowy Partnerstwa,

• znajomości przepisów i wytycznych w zakresie Funduszy Europejskich,

• gotowości do zdobywania i aktualizowania wiedzy,

• samodzielności i odpowiedzialności,

• zaangażowania w wykonywaną pracę,

• umiejętności pracy w zespole,

• komunikatywnej znajomości języka angielskiego,

• znajomości obsługi komputera z systemem MS Windows (pakiet MS Office, Internet),

• gotowości do pracy w systemie równoważnym pomiędzy godz. 8 a 18, z możliwością pracy w soboty oraz do wyjazdów służbowych.

Mile widziane

• wiedza/doświadczenie w zakresie finansów firm/NGO/JST,

• doświadczenie w przygotowywaniu/realizacji/rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich,

• doświadczenie w pracy w obsłudze klienta.

To oferujemy

 • możliwość zdobycia szerokiej wiedzy na temat funduszy europejskich,

 • szkolenia,

 • kontakt z różnorodnymi instytucjami związanymi z wdrażaniem programów operacyjnych,

 • możliwość rozwoju kompetencji komunikacyjnych i obsługi klienta,

 • umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa,

 • życzliwy zespół i miłą atmosferę pracy,

 • wsparcie doświadczonych pracowników w początkowym okresie pracy.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

 • spotkania integracyjne

Jak się zgłosić?

• ofertę napisz w języku polskim, oznacz ją numerem referencyjnym (CPE-WIFE/2/2023), dołącz wymagane dokumenty i prześlij na adres:

- w wersji papierowej:

Centrum Projektów Europejskich

ul. Domaniewska 39 A

02-672 Warszawa

lub

- drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Ostatnim dniem na zgłoszenie się jest 25.10.2023 r. (decyduje data wpływu oferty).

CPE pracuje w dni robocze w godzinach 8:15-16:15.

do oferty dołącz następujące dokumenty:

- CV,

- ew. list motywacyjny (nie jest wymagany),

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji według poniższego wzoru:

Mając na uwadze przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewskiej 39A, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany, iż:

- administratorem moich danych osobowych zebranych na podstawie niniejszej zgody jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 39A w Warszawie;

- zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji przez okres 6 miesięcy od dnia jego zakończenia;

- mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

Podanie danych osobowych w celu udziału w rekrutacji jest dobrowolne, jednak aplikacje niezawierające ww. oświadczenia nie będą rozpatrywane!

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: [email protected]

Pozostałe informacje

 • ofert dostarczonych po terminie (liczy się data wpływu do nas) nie rozpatrujemy,

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami,

 • nie zwracamy nadesłanych dokumentów,

 • oferty kandydatów niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia, zniszczymy,

 • w ramach procesu rekrutacji odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna oraz test kompetencji,

 • spotkania planowane są na listopad 2023 r.,

 • stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności i budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027,

 • jeżeli masz pytania dotyczące oferty, zadzwoń lub napisz: Naczelnik Wydziału Informacji Funduszy Europejskich w Centrum Projektów Europejskich, Agnieszka Wojda, tel. 22 378 31 48, [email protected]

 • Termin zatrudnienia: listopad-grudzień 2023 r. (do negocjacji)

 • 1 etat - umowa na zastępstwo

 • ¾ etatu - umowa o pracę

Centrum Projektów Europejskich

Zakres usług informacyjnych CPI:

- wszystkie programy finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Społecznego+, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, Funduszu Spójności,

- Programy Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 i 2021-2027.

Konsultacje na etapie przygotowania wniosku o dotację oraz konsultacji na etapie realizacji projektu są realizowane w odniesieniu do programów polityki spójności w ramach perspektywy 2014-2020 i 2021-2027 oraz EFMR 2021-2027.

W przypadku Programów zarządzanych centralnie przez KE (m.in. Horyzont Europa, COSME, LIFE, ERASMUS+, CEF, EFIS, EaSI itp), Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz programów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zarządzanych przez Ministra właściwego do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z wyjątkiem Programu Rybactwo i Morze 2021-2027, CPI (PIFE) świadczy usługi informacyjne w zakresie ogólnym, tj. nie świadczymy usług konsultacji na etapie przygotowania wniosku o dotację oraz konsultacji na etapie realizacji projektów.

Szczegółowy zakres usług CPI (zgodnie ze Standardami Funkcjonowania Sieci PIFE) znajduje się na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/109652/Standardy_PIFE_2022.pdf

Przewiń do profilu firmy