Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Specjalista/ Młodszy Specjalista ds. Wsparcia Informatycznego

Polska Agencja Żeglugi PowietrznejO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 19 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
top

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista/ Młodszy Specjalista ds. Wsparcia Informatycznego
Miejsce pracy: Warszawa
OUZ/5/2020

Główne zadania na stanowisku:

 • Rejestrowanie i obsługa zgłoszeń w systemie helpdesk,
 • Instalacja oraz konfiguracja systemów operacyjnych na stacjach roboczych,
 • Instalacja i konfiguracja na stacjach roboczych oprogramowania aplikacyjnego i systemów dedykowanych,
 • Bieżące wspieranie w pracy użytkowników w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych, aplikacji oraz rozwiązywania problemów związanych z komputerem, aplikacjami i urządzeniami peryferyjnymi,
 • Monitorowanie wydajności, dostępności i bezpieczeństwa systemów, aplikacji i sieci,
 • Planowanie aktualizacji i rozwoju systemów, sieci i oprogramowania,
 • Obsługa i pomoc użytkownikom przy urządzeniach drukująco-kopiujących.
 • Udział w postępowaniach przetargowych zakupu sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe - techniczne lub informatyczne,
 • dla stanowiska Specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagane 4 lata doświadczenia zawodowego,
 • dla stanowiska Młodszego Specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany ukończony wstępny staż pracy,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku pracownik helpdesku, informatyk lub administrator systemów Windows,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z systemem operacyjnym Windows oraz instalacją oprogramowania,
 • bardzo dobra znajomość aplikacji Microsoft, pakietu Office, MS Outlook i innych,
 • znajomość zagadnień związanych z Active Directory,
 • wiedza techniczna umożliwiająca identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem, sprzętem i sieciami komputerowymi,
 • dobra znajomość instalacji, konfiguracji i obsługi urządzeń peryferyjnych (drukarki, faksy itp.),

mile widziane:

 • znajomość systemów klasy ITSM, zagadnień związanych z licencjonowaniem oraz procesami ITIL,
 • doświadczenie w postępowaniach przetargowych,
 • znajomość systemu SCCM będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. A2,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i decyzyjność w podejmowanych działaniach w ramach realizowanych zadań,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej (ustalanie priorytetów),
 • sumienność, odpowiedzialność i terminowość,
 • inicjatywa i dążenie do rozwiązywania problemów,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • prawo jazdy kat. B

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia:  07.02.2020 r

Za wszystkie aplikacje dziękujemy.
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: [email protected], tel. (+48 22 574 59 43) , IOD - email: [email protected]) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

bottom

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista/ Młodszy Specjalista ds. Wsparcia InformatycznegoNumer ref.: OUZ/5/2020

Główne zadania na stanowisku:

 • Rejestrowanie i obsługa zgłoszeń w systemie helpdesk,
 • Instalacja oraz konfiguracja systemów operacyjnych na stacjach roboczych,
 • Instalacja i konfiguracja na stacjach roboczych oprogramowania aplikacyjnego i systemów dedykowanych,
 • Bieżące wspieranie w pracy użytkowników w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych, aplikacji oraz rozwiązywania problemów związanych z komputerem, aplikacjami i urządzeniami peryferyjnymi,
 • Monitorowanie wydajności, dostępności i bezpieczeństwa systemów, aplikacji i sieci,
 • Planowanie aktualizacji i rozwoju systemów, sieci i oprogramowania,
 • Obsługa i pomoc użytkownikom przy urządzeniach drukująco-kopiujących.
 • Udział w postępowaniach przetargowych zakupu sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe - techniczne lub informatyczne,
 • dla stanowiska Specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagane 4 lata doświadczenia zawodowego,
 • dla stanowiska Młodszego Specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany ukończony wstępny staż pracy,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku pracownik helpdesku, informatyk lub administrator systemów Windows,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z systemem operacyjnym Windows oraz instalacją oprogramowania,
 • bardzo dobra znajomość aplikacji Microsoft, pakietu Office, MS Outlook i innych,
 • znajomość zagadnień związanych z Active Directory,
 • wiedza techniczna umożliwiająca identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem, sprzętem i sieciami komputerowymi,
 • dobra znajomość instalacji, konfiguracji i obsługi urządzeń peryferyjnych (drukarki, faksy itp.),

mile widziane:

 • znajomość systemów klasy ITSM, zagadnień związanych z licencjonowaniem oraz procesami ITIL,
 • doświadczenie w postępowaniach przetargowych,
 • znajomość systemu SCCM będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. A2,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i decyzyjność w podejmowanych działaniach w ramach realizowanych zadań,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej (ustalanie priorytetów),
 • sumienność, odpowiedzialność i terminowość,
 • inicjatywa i dążenie do rozwiązywania problemów,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • prawo jazdy kat. B

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia:  07.02.2020 r

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: [email protected], tel. (+48 22 574 59 43) , IOD - email: [email protected]) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

Za wszystkie aplikacje dziękujemy.
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy