Oferta pracy

Specjalista (obszar ochrony osób i mienia) w Dziale Koordynacji Oddziałów

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

 • Gazowa 3, Wrocław
  Wrocław, dolnośląskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

Gazowa 3

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • realizacja zadań z zakresu ochrony osób i mienia w szczególności:

 • nadzór nad służbami ochrony (przekazywanie wytycznych, prowadzanie kontroli w zakresie świadczonych usług)

 • prowadzenie spraw w zakresie planów obowiązkowej ochrony obiektów oraz ochrony technicznej obiektów

 • uzgadnianie planów ochrony z Wojewódzkimi Komendantami Policji oraz Dyrektorami Delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • współpraca z Wojewódzkimi i Powiatowymi Komendantami Policji w zakresie prowadzonych spraw

 • zapewnienie nadzoru nad eksploatacją, konserwacją i serwisem systemów elektronicznej ochrony obiektów

 • realizacja zadań związanych z Obronnością Spółki w szczególności: opracowanie Regulaminu Organizacyjnego i Planu Formowania ZOO, Instrukcji w zakresie obronności, opracowywanie i przesyłanie do WKU zapotrzebowania na uzupełnienie potrzeb kadrowych Jednostki Zmilitaryzowanej oraz nadawanie przydziałów organizacyjno– mobilizacyjnych osobom funkcyjnym ZOO oraz współpraca z WKU w zakresie przygotowania Karty Gotowości Jednostki Zmilitaryzowanej

 • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem i ustaniem przyczyn reklamowania pracowników Spółki

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną infrastruktury krytycznej

 • realizacja innych działań w zakresie merytorycznym komórki.

 • bieżący nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych i tajemnicy przedsiębiorstwa,

 • pełnienie obowiązków administratora Elektronicznego Systemu Ewidencji Kluczy (ESEK) oraz Systemu Kontroli Dostępu (SKD) w siedzibie Oddziału we Wrocławiu

 • prowadzenie merytorycznego nadzoru oraz współpraca z innymi komórkami w zakresie stosowania regulacji wewnętrznych z obszaru bezpieczeństwa

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe

 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie zadań merytorycznych na stanowisku

 • znajomość regulacji z zakresu ochrony osób i mienia oraz obronności państwa

 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych, min. MS WORD, EXCEL

 • prawo jazdy kat. B

 • gotowość do wyjazdów służbowych i pracy w terenie na obiektach technicznych

 • samodzielność oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje

 • umiejętność pracy w zespole dotycząca wspólnego wykonywania zadań

Mile widziane

 • min 2 lata doświadczenia w zakresie ochrony osób i mienia oraz systemów elektronicznej ochrony obiektów

 • znajomość Regulacji (teoria i praktyka) i przepisów dotyczących ochrony osób i mienia oraz obronności Państwa

 • znajomość Prawo energetycznego

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa (poufne i wyższe)

 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i/lub ochrony fizycznej

 • znajomość oprogramowania IT w zakresie wizualizacji i integracji platform systemów elektronicznej ochrony obiektów

 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym A1/A2

 • posiadanie uprawnień energetycznych w zakresie dozoru D grupa 1, pkt 2, 9 i 10

 • kreatywność dotycząca rozwiązywania nietypowych problemów organizacyjnych oraz technicznych związanych z systemami zabezpieczeń obiektów.

To oferujemy

 • możliwość rozwoju i pracy przy unikatowych projektach na rynku polskim i europejskim

 • konkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku pracy

 • profesjonalne narzędzia pracy

 • prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny)

 • pracowniczy program Emerytalny

 • dofinansowanie do szkoleń, studiów i nauki języków obcych

 • dofinansowanie do wypoczynku

 • zapewniamy sposoby organizacji pracy dostosowane do wytycznych obowiązujących podczas pandemii, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Pracowników

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • program emerytalny

 • dofinansowanie wypoczynku

Specjalista (obszar ochrony osób i mienia) w Dziale Koordynacji Oddziałów - Pion Bezpieczeństwa

Miejsce świadczenia pracy:

50-513 Wrocław, ul. Gazowa 3

( oraz teren działania Oddziału we Wrocławiu)

Oferty prosimy nadsyłać do :

3 sierpnia 2021 r.