Proces/DCM/2020/Warszawa
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. 
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kontakt:
- Telefon: 197 97 lub 32 604 30 01 (z zagranicy)
- Formularz kontaktowy: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy (dalej „Bank”).
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są
- w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie:
medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące) 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
1) do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 3 lat), w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
2) do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. 
Informujemy, że:
1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
4) Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
- E-mail: [email protected]
- Formularz kontaktowy na stronie: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. 
 

*Best Quality Employer 2019 – tytuł przyznawany pracodawcom, którzy przestrzegają dobrych praktyk w polityce zatrudnienia, efektywnie zarządzają zasobami ludzkimi oraz pielęgnują kulturę organizacyjną i dobrą atmosferę wewnątrz firmy.

**Solidny Pracodawca Roku 2019 – Getin Noble Bank otrzymał wyróżnienie w kategorii ogólnopolskiej w 2019 r., przyznawane przedsiębiorstwom i instytucjom najrzetelniejszym pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi.

***Złoty Bankier 2019 – Getin Bank zajął trzecie miejsce w prestiżowym rankingu „Złoty Bankier” w głównej kategorii „Złoty Bank 2019 - Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”. Bank został również wyróżniony w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki”.

****Przyjazny Bank Newsweeka 2019 – Getin Bank zajął drugie miejsce w kategorii „Bankowość Mobilna” w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2019, dostępnym na newsweek.pl.

Getin Noble Bank S.A.

Specjalista Procesów Biznesowych w Departamencie Usług Cyfrowych i Aplikacji Mobilnych

Getin Noble Bank S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Getin Noble Bank S.A.

Przyokopowa 33

Warszawa

Specjalista Procesów Biznesowych
w Departamencie Usług Cyfrowych i Aplikacji Mobilnych
Warszawa

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za:

 • Projektowanie i mapowanie procesów biznesowych w obrębie usług cyfrowych i aplikacji mobilnych;
 • Przegląd istniejących procesów, w celu identyfikacji możliwych działań usprawniających, rekomendowanie tego typu inicjatyw i ich wdrażanie;
 • Tworzenie i aktualizację dokumentacji procesowej (m.in. kart procesów, map procesów, diagramów przepływu, VSM);
 • Analizę i weryfikację wymagań biznesowych pod kątem optymalnego przepływu procesu z uwzględnieniem CX;
 • Prowadzenie spotkań, warsztatów i szkoleń;
 • Analizę rynku/konkurencji, śledzenie trendów i nowości w zakresie bankowości elektronicznej;
 • Udział w projektach strategicznych oraz tworzenie cyklicznej strategii rozwoju bankowości zdalnej;
 • Przyjmowanie, ewidencję i bieżącą analizę potrzeb Klientów/Organizacji w zakresie rozwoju bankowości.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Minimum 2 letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku zdobytego w instytucjach finansowych, firmach technologicznych lub consultingu;
 • Wykształcenia wyższego; preferowane kierunki ekonomiczne, informatyczne i pokrewne;
 • Bardzo dobrej znajomości rynku w obszarach usług bankowych oraz płatności elektronicznych;
 • Doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu projektów, mapowaniu procesów, prowadzeniu warsztatów, wytwarzaniu dokumentacji procesowej;
 • Doświadczenia we współpracy z jednostkami biznesowymi, IT, wsparcia i innymi;
 • Zainteresowania nowoczesnymi technologiami, e-commerce, działalnością przedsiębiorstw w Internecie;
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w tym Excel, Power Point, Project;
 • Bardzo dobrej znajomości aplikacji do mapowania procesów, np. Sparx Enterprise Architect, ARIS, MS Visio;
 • Praktycznej znajomości narzędzi ciągłego doskonalenia;
 • Proaktywnej postawy i wytrwałości w dążeniu do celu;
 • Komunikatywność oraz umiejętność negocjacji;
 • Umiejętności analitycznego myślenia, skrupulatności i rzetelności;
 • Doskonałej organizacji czasu pracy;

Dołącz do nas, a otrzymasz:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Dostęp do platformy MyBenefit z szeroką ofertą benefitów (bilety do kina, teatru, dofinansowanie do karty Multisport itp.);
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy.

Nasza praca została zauważona
i doceniona w prestiżowych rankingach:

opis
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na poniższy adres:
[email protected]

z dopiskiem Proces/DCM/2020/Warszawa

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista Procesów Biznesowych
w Departamencie Usług Cyfrowych i Aplikacji MobilnychNumer ref.: Proces/DCM/2020/Warszawa

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za:

 • Projektowanie i mapowanie procesów biznesowych w obrębie usług cyfrowych i aplikacji mobilnych;
 • Przegląd istniejących procesów, w celu identyfikacji możliwych działań usprawniających, rekomendowanie tego typu inicjatyw i ich wdrażanie;
 • Tworzenie i aktualizację dokumentacji procesowej (m.in. kart procesów, map procesów, diagramów przepływu, VSM);
 • Analizę i weryfikację wymagań biznesowych pod kątem optymalnego przepływu procesu z uwzględnieniem CX;
 • Prowadzenie spotkań, warsztatów i szkoleń;
 • Analizę rynku/konkurencji, śledzenie trendów i nowości w zakresie bankowości elektronicznej;
 • Udział w projektach strategicznych oraz tworzenie cyklicznej strategii rozwoju bankowości zdalnej;
 • Przyjmowanie, ewidencję i bieżącą analizę potrzeb Klientów/Organizacji w zakresie rozwoju bankowości.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Minimum 2 letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku zdobytego w instytucjach finansowych, firmach technologicznych lub consultingu;
 • Wykształcenia wyższego; preferowane kierunki ekonomiczne, informatyczne i pokrewne;
 • Bardzo dobrej znajomości rynku w obszarach usług bankowych oraz płatności elektronicznych;
 • Doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu projektów, mapowaniu procesów, prowadzeniu warsztatów, wytwarzaniu dokumentacji procesowej;
 • Doświadczenia we współpracy z jednostkami biznesowymi, IT, wsparcia i innymi;
 • Zainteresowania nowoczesnymi technologiami, e-commerce, działalnością przedsiębiorstw w Internecie;
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w tym Excel, Power Point, Project;
 • Bardzo dobrej znajomości aplikacji do mapowania procesów, np. Sparx Enterprise Architect, ARIS, MS Visio;
 • Praktycznej znajomości narzędzi ciągłego doskonalenia;
 • Proaktywnej postawy i wytrwałości w dążeniu do celu;
 • Komunikatywność oraz umiejętność negocjacji;
 • Umiejętności analitycznego myślenia, skrupulatności i rzetelności;
 • Doskonałej organizacji czasu pracy;

Dołącz do nas, a otrzymasz:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Dostęp do platformy MyBenefit z szeroką ofertą benefitów (bilety do kina, teatru, dofinansowanie do karty Multisport itp.);
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na poniższy adres:

Ogłoszenie archiwalne