Ta oferta pracy jest nieaktualna od 262 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista – prowadzenie inwestycji budowlanych

 • Gdańsk, pomorskie
 • Specjalista
 • 29.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

  www.investgda.pl

  Specjalista – prowadzenie inwestycji budowlanych

  Miejsce pracy: Gdańsk

  Opis stanowiska:

  Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalista / Starszy Specjalista będzie odpowiedzialna za kompleksowe prowadzenie inwestycji związanych z budową infrastruktury na obszarach inwestycyjnych i realizację projektów drogowych, sieciowych i kubaturowych od etapu koncepcyjnego i  projektowego, przez realizację aż do uzyskania decyzji na użytkowanie.

  • prowadzenie / nadzorowanie przydzielonego zadania inwestycyjnego od etapu koncepcji, uzyskiwania uzgodnień i warunków technicznych, poprzez projektowanie, realizację i odbiór inwestycji;
  • udział w opracowywaniu harmonogramów i budżetów realizacji inwestycji;
  • kontrola przydzielonych projektów pod kątem realizacji przyjętego budżetu i harmonogramu;
  • przeprowadzenie ofertowania na realizację zadań związanych z inwestycjami;
  • udział w organizacji, prowadzeniu i nadzorowaniu przetargów na wybór wykonawcy zaplanowanych prac;
  • wspieranie inwestorów i przedsiębiorców w zakresie technicznym oraz proceduralnym związanym z uzyskaniem  pozwolenia na budowę;
  • opracowanie wykazu zadań inwestycyjnych oraz potrzeb inwestycyjnych, szacowanie wycen i kosztów realizacji w zakresie postępowania inwestycyjnego;
  • kontakty z władzami lokalnymi w celach pozyskiwania informacji oraz dokumentów niezbędnych w procesach inwestycji budowlanych;
  • prowadzenie negocjacji i współpraca z gestorami mediów i władzami lokalnymi w celu uzyskiwania uzgodnień;
  • nadzorowanie bieżących remontów, utrzymania infrastruktury w zakresie ogólnobudowlanym;

  Wymagane kwalifikacje:

  • posiadanie wykształcenia wyższego budowlanego;
  • doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych;
  • umiejętność analitycznego myślenia;
  • umiejętność budowania relacji i współpracy z przedstawicielami procesu inwestycyjnego;
  • znajomość przepisów i regulacji prawnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę oraz realizacji inwestycji;

   Wymagania dodatkowe:

  • znajomość rysunku technicznego;
  • obsługa programu AutoCAD;
  • mile widziane (ale nie obligatoryjne) uprawnienia budowlane w zakresie projektowym i / lub wykonawczym;
  • prawo jazdy kat. B;
  • obsługa programów Word i Excel;
  • język angielski – na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym;

  Oferujemy:

  • umowę o pracę lub inną w zależności od wzajemnych ustaleń

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11, tel.: (58) 722 03 00, [email protected], KRS: 0000328827, NIP: 583-305-46-20, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 410.560.000,00 zł.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11, tel.: (58) 722 03 00, [email protected], KRS: 0000328827, NIP: 583-305-46-20, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 410.560.000,00 zł, zwana dalej Spółką;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji, a także za Pani/Pana dobrowolnie wyrażoną zgodą mogą być przetwarzane w bazie kandydatów na poczet przyszłych procesów rekrutacji, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia danego procesu rekrutacji lub – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych procesów rekrutacji – również przez okres 12 miesięcy licząc od daty wpływu;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. W przypadku – gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody – udzielający zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacji w zakresie określonym w przepisie art. 22 kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z tego przepisu, z kolei podanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji jest dobrowolne;
  10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

  Jednocześnie prosimy o zawarcie w aplikacji tylko tych kategorii danych, które wynikają wprost z przepisu art. 22  kodeksu pracy, tj:

  • imię (imiona) i nazwisko;
  • imiona rodziców;
  • datę urodzenia;
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  • wykształcenie;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  W przypadku, gdy jednak mimo zastrzeżenia, o którym mowa powyżej, zawarte zostaną w aplikacji rodzaje danych wykraczające poza zakres, o którym mowa powyżej, prosimy o przekazanie zgody o następującej treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, iż dane podałam/podałem dobrowolnie i zostały mi przekazane informacje, o których mowa w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  Jeśli wyraża Pani/ Pan  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o przekazanie zgody o następującej treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od daty wpływu moich danych. Jednocześnie oświadczam, iż dane podałam/podałem dobrowolnie i zostały mi przekazane informacje, o których mowa w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.